Opiskelun rahoitus

Kelan koulumatkatuen edellytyksenä on, että yhdensuuntaisen koulumatkan on oltava vähintään 10 kilometriä tai oppivelvollisilla vähintään 7 kilometriä. Hae tuki Omakelassa.

Kelan opintotuki päätoimisiin opintoihin. Täytä hakulomakkeen verkossa osoitteessa www.kela.fi/opiskelijat.

Omaehtoisen opiskelun työttömyysetuus yli 25-vuotiaille. Sovi asiasta TE-toimistosi kanssa ennen opintojen alkamista. Oppilaitos toimittaa HOKS-keskustelusi jälkeen pyynnöstäsi TEM-lomakkeen tai osassa kuntia olevan kuntakokeilulomakkeen suoraan sähköisenä viranomaiselle, jolta saat päätöksen.

Lisätietoja muualla oppaassa Tuet ja etuudet.