Opintojen aloitus

Opintojen aloitus

Opiskelusi alkaa valintakirjeessä ilmoitetussa paikassa ja ilmoitettuun aikaan. Lukujärjestyksesi löydät myös Wilmasta.

Opintosi alkavat aloitusjaksolla, jonka aikana tutustut omavalmentajaasi ja opiskeluryhmääsi, Riverian opettajiin ja muuhun henkilöstöön sekä oppilaitoksen tiloihin.

Ensimmäisinä opiskelupäivinä perehdyt opiskeltavan tutkinnon perusteisiin, valinnan mahdollisuuksiin ja erilaisiin tapoihin hankkia osaamista.

Aloitusjakson aikana aloitat omavalmentajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen. Hoksia päivitetään säännöllisesti opintojen aikana.

Tukea ja ohjausta opiskeluun

Omavalmentaja ohjaa, seuraa ja tukee opintojesi edistymistä. Omavalmentaja pitää yhteyttä alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajiin.

Opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa saat tukea myös ammatillisilta ohjaajilta, opinto-ohjaajilta ja erityisopettajilta. Opiskelijanamme sinulla on oikeus myös kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palveluihin.