Opintojen suunnittelu

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Laadit yhdessä omavalmentajasi kanssa opintojen alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS). Suunnitelmassa

– määritellään tavoitteet opiskelulle

huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen

suunnitellaan mitä opintoja tutkinto sisältää

milloin, miten ja missä opinnot opiskellaan

– suunnitellaan tarvittavaa opiskelun tukea sekä tarvittaessa erityistä tukea

– laaditaan urasuunnitelma opintojen jälkeiselle ajalle.

HOKSiin kirjatut tavoitteet ja tarpeet ohjaavat opintojen suunnittelua ja toteutusta. Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua HOKSin laadintaan ja päivittämiseen. HOKS laaditaan Wilman HOKS-lomakkeelle. HOKS-ohje opiskelijalle (pdf).

Ennen HOKSin laadintaa tutustut opintojen rakenteeseen, sisältöön ja tapoihin opiskella Riveriassa omavalmentajasi ohjauksessa.

HOKSia päivitetään koko opiskeluajan

Päivität ja seuraat HOKSin toteutumista HOKS-keskusteluissa yhdessä omavalmentajan kanssa säännöllisesti opintojesi aikana, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keskusteluissa tarkastellaan, kuinka opintosi ovat edenneet ja ovatko HOKSiin kirjatut asiat toteutuneet sekä suunnitellaan tulevia opintojasi.

Opintojen loppuvaiheessa päivität yhdessä omavalmentajasi kanssa työllistymis- ja/tai jatko-opintosuunnitelmasi.

Alle 18-vuotiaan huoltajalla on mahdollisuus seurata Wilman kautta opiskelijan opintojen etenemistä, opetuksen toteutumista, poissaoloja ja lukujärjestyksiä.


Kaipaako sivu päivittämistä?