Oppimisympäristöt ja työskentelytavat

Riveriassa tarjoamme sinulle mahdollisuuksia hankkia puuttuvaa osaamista monenlaisissa oppimisympäristöissä niin oppilaitoksessa kuin sen ulkopuolellakin:

Opetuksessa käytetään monimuotoisia ja sinua osallistavia työskentelymenetelmiä:

  • osaamisperusteiset ja työvaltaiset toteutukset
  • yhteistoiminnallinen työskentely
  • ongelma- ja ilmiölähtöisen oppimisen
  • käänteisen oppimisen sekä tutkivan oppimisen ja tiimioppimisen sovellutukset ml. portfolio- ja projektityöskentely.

Toimintaamme eri oppimisympäristöissä ohjaa osaamisperusteisuuteen pohjautuva ja taitojen oppimista painottava valmentava työote : tavoitteellisuus, tuki, tekeminen ja toiminnallisuus.

 


Kaipaako sivu päivittämistä?