eRiveria – verkko-oppimisen erikoisyksikkö

Mikä ihmeen eRiveria?!

eRiveria tarjoaa kaikille Riverian opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opintoja verkossa. Opiskelijana voit itse valita ne verkko-opinnot, joita opiskelet.

Verkossa suoritat annetut tehtävät joustavasti ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Miten aloitan oppimisen verkossa?

Riverian opiskelijan on aina ilmoittauduttava verkko-opintoihin Wilmassa olevan eRiverian tarjottimen kautta. Ilmoittautumisen jälkeen voit mennä osoitteeseen eriveria.fi ja aloittaa opinnon johon olet ilmoittautunut.

Verkko-opintosuunnitelmista on hyvä keskustella ennen opintojen aloittamista opinto-ohjaajan ja/tai omavalmentajan kanssa.

Mitä etua verkko-oppimisesta sinulle on?

Verkossa opiskelu tarjoaa sinulle mahdollisuuden opiskella aikaan ja paikkaan sitomattomasti, edetä opinnoissasi yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja laajentaa opintojen valinnaisuutta sekä seurata omien opintojesi etenemistä reaaliaikaisesti.

Mitä verkko-opiskelu sinulta vaatii?

Verkossa opiskelu edellyttää sinulta seuraavia taitoja ja valmiuksia:

  • itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  • oma-aloitteisuutta
  • ajankäytön hallintaa ja kykyä ohjata opiskeluprosessia (vrt. opiskelun suunnittelu)
  • tiedonhankintataitoja
  • verkossa työskentelyn edellyttämiä tietoteknisiä taitoja
  • kykyä ylläpitää aktiivisuutta ja innostuneisuutta
  • verkkovuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä yhdessä muiden kanssa verkossa
  • kykyä antaa ja ottaa palautetta vastaan.

Verkossakaan et ole oppimassa yksin!

Löydät eriverialaisen opettajan jokaisen arkipäivänä oppimisympäristössämme toimivasta chatista. Kaikkien eriverialaisten yhteystiedot löydät osoitteesta eriveria.fi.

eRiverian toiminnasta vastaa verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Eronen, p. 050 311 5773.