eRiveria-kampus – Riverian ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut

Mikä ihmeen eRiveria-kampus?!

Riveriaan on päätetty perustaa ajasta ja paikasta riippumattomasti verkossa toimiva kampus, josta vuoden 2024 aikana tulee löytymään kattavasti palveluja niin opiskelijoille, työelämälle kuin muillekin yhteistyötahoillemme ja kumppaneillemme. Seuraathan aktiivisesti tiedotusta niin pysyt mukana kampuksen kehityksessä!

Verkko-oppiminen eRiveriassa

Jo nyt tarjolla on kaikille Riverian opiskelijoille mahdollisuus suorittaa yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opintoja verkossa. Opiskelijana voit itse valita ne verkko-opinnot, joita opiskelet.

Verkossa suoritat annetut tehtävät joustavasti ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Miten aloitan oppimisen verkossa?

Riverian opiskelijan on aina ilmoittauduttava verkko-opintoihin Wilmassa olevan eRiverian tarjottimen kautta. Ilmoittautumisen jälkeen voit mennä osoitteeseen eriveria.fi ja aloittaa opinnon johon olet ilmoittautunut.

Verkko-opintosuunnitelmista on hyvä keskustella ennen opintojen aloittamista opinto-ohjaajan ja/tai omavalmentajan kanssa – ne ovat osa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaasi (HOKS).

Mitä etua verkko-oppimisesta sinulle on?

Verkossa opiskelu tarjoaa sinulle mahdollisuuden opiskella aikaan ja paikkaan sitomattomasti, edetä opinnoissasi yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ja laajentaa opintojen valinnaisuutta sekä seurata omien opintojesi etenemistä reaaliaikaisesti.

Mitä verkko-opiskelu sinulta vaatii?

Verkossa opiskelu edellyttää sinulta seuraavia taitoja ja valmiuksia:

  • itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  • oma-aloitteisuutta
  • ajankäytön hallintaa ja kykyä ohjata opiskeluprosessia (vrt. opiskelun suunnittelu)
  • tiedonhankintataitoja
  • verkossa työskentelyn edellyttämiä tietoteknisiä taitoja
  • kykyä ylläpitää aktiivisuutta ja innostuneisuutta
  • verkkovuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä yhdessä muiden kanssa verkossa
  • kykyä antaa ja ottaa palautetta vastaan.

Verkossakaan et ole oppimassa yksin!

Löydät eriverialaisen opettajan jokaisen arkipäivänä oppimisympäristössämme toimivasta chatista. Kaikkien eriverialaisten yhteystiedot löydät osoitteesta eriveria.fi.

eRiveria-kampuksen kehityksestä ja toiminnasta vastaa digipalvelujen asiantuntija Ilkka Eronen, p. 050 311 5773.