Ohje tekoälypohjaisten sovellusten käytöstä opetuksessa ja oppimisessa

Tässä ohjeessa tekoälyllä tarkoitetaan laajoihin kielimalleihin perustuvaa generatiivista tekoälyä ja tekoälypohjaisilla sovelluksilla generatiivista tekoälyä käyttäviä sovelluksia, kuten ChatGPT ja DALL·E. Tekoälystä puhutaan erityisesti opetuksen ja oppimisen yhteydessä usein tukiälynä, mikä ohjaa ajattelua oikeaan suuntaan – esimerkiksi ChatGPT on hyvä työkalu, mutta huono oman ajattelun korvaaja. Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan tekoälytyökalujen kehittyessä ja silloin, kun Riveriassa tehdään päätöksiä esimerkiksi maksullisten tekoälytyökalujen käyttöönotosta.

 

HUOM! Verkossa julkisesti saatavilla oleviin tekoälypohjaisiin sovelluksiin, kuten ChatGPT, rekisteröityessä ei ole suositeltavaa käyttää Riverian sähköpostiosoitetta. Näihin sovelluksiin ei saa syöttää mitään henkilötietoja eikä salassa pidettävää tietoa, kuten opiskelijoiden oppimistehtävä- tai tenttivastauksia.

 

Vastuullinen käyttö

Tekoälyn lukutaito, eli perusymmärrys tekoälysovelluksista ja esimerkiksi niiden vastuullisesta käytöstä, on yhä keskeisempi työelämätaito. On siis tärkeää, että opiskelijat oppivat ammatillisessa koulutuksessa paitsi hyödyntämään tekoälypohjaisia sovelluksia, myös arvioimaan kriittisesti, millaisissa tilanteissa tekoälyn käytöstä voi olla hyötyä tai haittaa, miten tekoälyä hyödynnetään tietoturvallisesti ja vastuullisesti ja mitä eettisiä haasteita tekoälysovellusten käyttöön liittyy. Riveriassa henkilöstöä ja opiskelijoita kannustetaan tutustumaan tekoälytyökaluihin ja hyödyntämään niitä mahdollisuuksien mukaan opetuksessa ja oppimisessa. Riveriassa opetushenkilöstöä koulutetaan tekoälytyökalujen peruskäyttöön. Opettajien puolestaan olisi hyvä havainnollistaa opiskelijoille, miten tekoälytyökaluja voi hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ja tietoturvallisesti alan työtehtävissä ja esimerkiksi yhteisissä tutkinnon osissa.

 

Huomioitavaa

Opetusta suunnitellessa on huomioitava, että

 • osaamisen osoittamisen tehtävien tulee jatkossakin mitata tutkinnon perusteiden mukaista osaamista, ei opiskelijan kykyä hyödyntää tekoälyä.
 • opiskelijaa ei voida velvoittaa hyödyntämään maksullista tekoälypohjaista sovellusta, jos Riveria ei tätä sovellusta tarjoa käyttöön.
 • opiskelijaa ei voi velvoittaa rekisteröitymään organisaation ulkopuolisiin nettipalveluihin. Näin ollen esimerkiksi osaamisen hankkimisen tai osoittamisen tehtävään, joka suositellaan suorittamaan ChatGPT:llä, tulee tarjota aina myös vaihtoehtoinen suoritustapa.
 • Opiskelijalle tulee ilmoittaa selkeästi ja ajoissa, onko tekoälytyökalujen hyödyntäminen tutkinnon osan, osa-alueen tai vastaavan opiskelussa ja niihin sisältyvissä oppimisaktiviteeteissa
  • sallittu: Opiskelija saa hyödyntää tekoälyä vapaasti, mutta hänen tulee ilmoittaa, mitä tekoälytyökaluja on käytetty ja miten niitä on käytetty.
  • rajoitettu: Opiskelija voi hyödyntää tekoälytyökaluja opettajan ohjeistuksen mukaisesti.
  • kielletty: Tekoälyä ei saa hyödyntää lainkaan.

Pääsääntöisesti tekoälytyökalujen käyttö on tällä hetkellä osaamisen hankkimisessa sallittu ja osaamisen osoittamisessa kielletty. eRiveria-kampuksen yto-verkko-opintojen suorittamisessa tekoälysovellusten käyttö on vielä toistaiseksi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kielletty (ks. Vilppiepäilyjen käsittely ja selvitys).

 • Tällä hetkellä ei ole luotettavaa tapaa teknisesti selvittää, onko opiskelija käyttänyt vastauksessaan tekoälypohjaisia sovelluksia. Vinkkejä tekoälysovellusten käytön tunnistamiseen jaetaan Riverian opetushenkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa. Jos opiskelijan epäillään hyödyntäneen tekoälysovelluksia osaamisen osoittamisessa ohjeiden vastaisesti, tapaus selvitetään normaalien vilppikäytänteiden mukaisesti.

 

Lisätietoja: Lehtori Sanni Suominen, sanni.suominen@riveria.fi

Ohje luotu 29.8.2023