Laki ja netti

Vaikka useimmat lait on kirjoitettu ennen tietoverkkojen yleistymistä, lait koskevat myös Internetiä ja sen palveluita. Kaikki sellainen, mikä olisi laitonta muutoinkin, on laitonta myös netissä. Olemassa olevien lakien lisäksi tietotekniikan nopea yleistyminen on pakottanut laatimaan aivan uusia lakeja, joissa huomioidaan verkon erityispiirteitä.

Internet mahdollistaa ennen näkemättömän viestinnän vapauden, mutta siitä seuraa myös vastuuta. Olet vastuussa siitä mitä julkaiset internetissä.

Verkossa toimittaessa voivat kyseeseen tulla muun musassa seuraavat säännökset:

Kunnialoukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen

Älä esitä verkossa toisesta valheellista tietoa tai vihjausta, joka voisi aiheuttaa vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa loukatulle. Älä laita verkkosivuille herjaavaa aineistoa tai mitään muutakaan sellaista, jota et muussa yhteydessä olisi valmis esittämään ja kestämään myös siitä aiheutuvat seuraukset. Älä myöskään esitä toisen yksityiselämästä sellaista tietoa, vihjausta tai kuvaa, joka saattaisi aiheuttaa vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa.

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilakiTekijänoikeus- ja tavaramerkki

Älä jaa aineistoa – kuten musiikkia, tekstiä, valokuvia, piirroksia tai tavaramerkkejä – johon sinulla ei ole oikeutta. Luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin. Älä jaa aineistoa – kuten musiikkia, tekstiä, valokuvia, piirroksia tai tavaramerkkejä – johon sinulla ei ole oikeutta. Luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin.

Viestintäsalaisuus

Kansalaisella on perustuslaissa määritelty oikeus luottamukselliseen viestintään. Laki koskee myös sähköpostia ja kaikkea sähköistä viestiliikennettä. Älä siis avaa toiselle vastaanottajalle osoitettuja viestejä. Kansalaisella on perustuslaissa määritelty oikeus luottamukselliseen viestintään. Laki koskee myös sähköpostia ja kaikkea sähköistä viestiliikennettä. Älä siis avaa toiselle vastaanottajalle osoitettuja viestejä.

Tietoverkon toiminnan häirintä

Tietoverkon, tiedonsiirron, sähköpostin ja muiden verkkopalveluiden toiminnan tarkoituksellinen häirintä tai ylikuormitus on kiellettyä.

Hakkerointi

Mihin tahansa tietojärjestelmään tunkeutuminen, tunkeutumisen yrittäminen tai järjestelmän luvaton käyttö – vaikka mitään vahinkoa ei tapahtuisikaan – on rikos, josta voi ankarimmillaan seurata vankeusrangaistus.Mihin tahansa tietojärjestelmään tunkeutuminen, tunkeutumisen yrittäminen tai järjestelmän luvaton käyttö – vaikka mitään vahinkoa ei tapahtuisikaan – on rikos, josta voi ankarimmillaan seurata vankeusrangaistus.

Virusten ja haittaohjelmienkirjoittaminen ja levitys

Virusten kirjoittaminen ja tarkoituksellinen levittäminen on ehdottomasti kiellettyä.

SähköpostimainontaSähköpostimainonta

Älä käytä sähköpostia markkinointiin, ellei sinulla ole lupaa vastaanottajilta. Laki kieltää koneellisen massalähetyksen yksityishenkilöille yhtä lailla faksilla, kännykkään tekstiviesteinä kuin sähköpostillakin. Tiedottaminen yrityksille, omille asiakkaille tai ystäville, on kuitenkin sallittua.

Poista näissäkin tapauksissa vastaanottajan nimi jakelulistalta, jos hän sitä pyytää.

Henkilörekisterin pito

Jos keräät henkilötietoja verkossa tai sivullasi vierailevilta kävijöiltä (esimerkiksi edellyttämällä heiltä rekisteröitymistä), noudata henkilötietolain määräyksiä. Laittomien ohjelmien asentaminen, käyttö ja levittäminen on kiellettyä kaikissa muodoissa. Lapsipornon levittäminen ja hallussapito on kielletty riippumatta siitä, missä muodossa aineisto on.

Rasismi

Rasismi ja siihen yllyttäminen on kiellettyä riippumatta siitä, missä muodossa aineisto on.