Opintojen etenemisen seuraaminen Wilmassa

Suoritukset

Opintojen etenemistä ja suorituksia voi seurata Wilman selainversion Opinnot-osiosta. Opinnot löytyy Wilman navigointipalkista (työpöytänäkymä):

 

tai mobiilinäkymässä ”pino”-painikkeen kautta valikosta (hampurilaispainike):

Wilman Opinnot-valikon kautta näkyvät suoritukset ja valinnat.

Opinnoista löytyy Suoritukset-välilehti, joka listaa suoritukset tutkinnon osittain ja osa-alueittain. Suorituksista näkyy nimi, arvosana, arviointipäivämäärä ja opettajan nimi.


Kaipaako sivu päivittämistä?