Työelämässä oppiminen

Opit suurinman osan tutkinnon perusteissa määritellystä ammattitaidosta  työelämässä. Samalla saat yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten. Käytännön ammattitaidon osaamista hankit joko koulutus- tai oppisopimuksella sekä opettajan ohjauksessa erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Näitä voi myös joustavasti yhdistää opintojen aikana.

Suunnittelet jokainen työelämässä oppimisen jakson yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Työelämässä oppiminen kirjataan sinun henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi (HOKS).

Suunnittelu

  • Ohjaava opettaja kertoo sinulle työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ohjaa paikan haussa.
  • Ohjaava opettaja varmistaa hakemasi paikan soveltuvuuden tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja turvallisuuteen nähden sekä vastaa tarvittavien sopimusten laadinnasta työpaikan kanssa ennen jakson alkua.
  • Sopimukseen kirjataan mm. työtehtävät ja työvuorot.
  • Opettaja ja työpaikan edustaja allekirjoittavat sopimuksen ja antavat tiedoksi sinulle.

Ohjaus

  • Työpaikkaohjaaja vastaa sinun  perehdyttämisestä ja ohjaamisesta työpaikalla.
  • Opettaja ohjaa ja tukee sinun oppimista käymällä työpaikalla ja eri välineiden välityksellä.  Opettaja ja työpaikkaohjaaja voivat myös seurata sinun oppimista oppimispäiväkirjasta.

 Palaute ja arviointi

  • Työpaikkaohjaaja ja opettaja antavat koko jakson ajan sinulle palautetta siitä, miten edistyt asetettuihin tavoitteisiin nähden.
  • Näytössä osoitat osaamisesi

Koulutussopimuksen aikana olet oikeutettu saamaan opintotuen ja muut opintososiaaliset etuudet, kuten ruokailun ja mahdollisen Kelan koulumatkatuen. Koulumatkatuki kannattaa hakea heti oppimisen alkaessa. Lue lisää: etuudet ja tuet.

Oppisopimuksen aikana teet työsopimuksen työnantajan kanssa ja saat palkkaa. Lue lisää: Etuudet oppisopimuksen aikana.

Oppimispaikat

Oppimispaikat Wilmassa

Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan helmikuussa 2017. Annetun lain 48 § rajoittaa työnantajan mahdollisuuksia käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä henkilöitä, joilla on puutteellinen rokotussuojaus. Tämä koskee sekä työntekijöitä että opiskelijoita.

Jatkossa onkin entistä tärkeämpää varmistua siitä, että kaikilla oppimisjaksoille tulevilla opiskelijoilla on riittävä, laissa määrätty rokotussuojaus.


Kaipaako sivu päivittämistä?