Yhteiset opinnot

Y-opinnot ovat tärkeä osa ammatillista perustutkintoa. Nämä opinnot varmistavat muun muassa, että

 • osaat hakea töitä 
 • tunnet oikeutesi ja velvollisuutesi työntekijänä 
 • osaat suunnitella talouttasi 
 • hallitset tietotekniset perustaidot 
 • selviät erilaisista työ- ja arkielämän perustilanteista suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi ja 
 • osaat huomioida elämässäsi kestävän kehityksen periaatteet
 • sinulla on monipuoliset valmiudet jatko-opiskeluun ja jatkuvaan oppimiseen
 

Y-opinnoista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti!

Tutustu seuraavaksi Riverian y-polkuihin ja valitse sinulle parhaiten sopiva polkuvaihtoehto. Huomaa, että kaikki polut vaativat opiskeluun sitoutumista ja hyvää asennetta. Tarvittaessa tarjolla on tukea ja ohjausta, joten yksin et opintojesi kanssa jää!

Y-opinnot Toiminta digitaalisessa ympäristössä sekä Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet muodostavat poikkeuksen, koska ne suoritetaan Riveriassa aina verkossa, tarvittaessa ohjattuna.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, tutustu tästä Suomi toisena kielenä (S2) -opintojen polkuihin.

Kenelle?

Sinulle, joka opit parhaiten niin, että​

 • tulet päivittäin oppilaitokselle opiskelemaan yhdessä muiden samaa opintoa opiskelevien kanssa ​
 • teet pääosan tehtävistä opiskelupäivän aikana ​
 • tutustut opiskelumateriaaleihin pääsääntöisesti ohjatusti ​
 • saat opettajalta ja/tai ohjaajalta ohjausta lähiopiskelun aikana ​
 • haet ja saat tarvittaessa lisäohjausta erityisopettajalta ja pajoista, kun tarvitset jatkuvaa tukea ​
 • osoitat osaamisesi monipuolisesti, esim. aktiivisuudella, tehtävillä, tenteillä tai muilla yhdessä sovituilla tavoilla​

Miten?

Opettaja valmentaa yksilöitä ryhmässä, lähiopetusta ja -ohjausta (16 tuntia/osp) on arkipäivisin työjärjestyksen mukaisesti​, opiskelu sisältää myös itsenäistä opiskelua

Missä?

Oppilaitoksella, yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, opiskelu oppilaitoksen tiloissa​

Milloin?

Opiskelijan Y-jakson tai Y-päivien aikana työjärjestyksen mukaan​

Kenelle?

Sinulle, joka opit parhaiten niin, että​

 • opiskelet asiaa itse etukäteen opettajan ohjeiden ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti ​
 • paneudut materiaaleihin omassa rauhassa ja etsit tietoa aktiivisesti myös itse ​
 • teet tehtävät itsenäisesti ja omatoimisesti ​
 • keskustelet aktiivisesti yhteisillä Teams-tunneilla opiskelemistasi aiheista ​
 • jaat osaamistasi ja opit toisilta opiskelijoilta esim. pienryhmätehtävissä ​
 • saat opettajalta ohjausta yhteisissä Teams-tapaamisissa ​
 • haet ja saat tarvittaessa lisäohjausta erityisopettajalta ja pajoista, kun tarvitset tukea satunnaisesti ​
 • työskentelet sujuvasti tietokoneella ja verkossa ​
 • osoitat osaamisesi vuorovaikutteisesti Teams-tunneilla, tehtävillä, tenteillä tai muilla yhteisesti sovituilla tavoilla ​

Missä?

Teams-ympäristössä, yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, opiskelu verkossa​ (opi.riveria.fi)

Milloin?

Opiskelijan Y-jakson aikana tai Y-päivänä tai oman opiskelupolun mukaan, tiiviillä aikataululla, työjärjestykseen merkittyinä aikoina​

Miten?

Opettaja valmentaa verkossa (n. 8 t/osp), opiskelu sisältää myös itsenäistä opiskelua ja vertaisoppimista, oman osaamisen jakamista.

Kenelle?

Sinulle, joka opit parhaiten niin, että

 • haluat opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti​
 • pystyt sitoutumaan itsenäiseen työskentelyyn ja osaamisesi kehittämisen aikatauluttamiseen sekä suunnitteluun​
 • työskentelet sujuvasti tietokoneella ja verkossa
 • kaikki riverialaiset suorittavat Toiminta digitaalisessa ympäristössä – sekä Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -opinnot verkko-opintoina, näihin saat tarvittaessa ohjausta digituutoriltasi ja omavalmentajaltasi

Miten?​

 • hankit puuttuvaa osaamista itsenäisesti suorittamalla oppimisympäristössä oppitunteja​
 • osoitat tehtävissä monipuolisesti (mm. kirjallisesti sekä videoiden ja äänitteiden muodossa) osaamista​
 • opiskeluun tarvitsemasi aika riippuu aiemmasta osaamisestasi sekä opiskeluvalmiuksistasi
 • osoittamasi osaamisen perusteella verkko-opettaja antaa sinulle arvioinnin ​
 • haet ja saat tarvittaessa ohjausta osaamisen hankkimiseen ohjaajilta ja opettajilta verkko-opintopajoilla tai etäyhteyksin ​

Missä?​

 • paikasta riippumattomasti, kun sinulla on tietokone ja verkkoyhteys sekä osaaminen niiden peruskäyttöön​

Milloin?​

 • ajasta riippumattomasti, kun sinulla on tietokone ja verkkoyhteys sekä osaaminen niiden peruskäyttöön​
 • opiskelet itse suunnittelemassasi aikataulussa ja vastaat itse siinä pysymisestä​

Kenelle?

Opintopaja on hyvä oppimisympäristö sinulle jos

 • kykenet itsenäiseen työskentelyyn
 • sitoudut sovittuihin aikatauluihin ja otat vastuuta omasta opiskelustasi
 • tarvitset satunnaista ohjausta esimerkiksi työskentelyn aloittamiseen tai yksittäisiin tehtäviin
 • sinulla on tietotekniset perustaidot
 • tarvitset rauhallisen paikan työskennellä
 • sinulla on puuttuvia tehtäviä yhteisissä tutkinnon osissa
 • olet jatkuvan haun opiskelija tai oppisopimusopiskelija ja tarvitset lisätukea yhteisten tutkinnon osien opiskelussa.

Mitä ja miten?

Voit tehdä opintopajoilla esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien tehtäviä, eRiverian verkko-opintoja sekä kesken tai puuttuneeksi jääneitä tehtäviä. Opintopajoilla sinua voivat tukea ohjaajat, opettajat ja erityisopettajat. Voit työskennellä myös itsenäisesti. Opintopajalla kerrytetyn osaamisen arvioinnista vastaa kurssin vastuuopettaja.

Missä ja milloin?

Jokaisella opintopajalla on oma toimintakulttuurinsa ilmoittautumiseen, aukioloaikoihin ja muihin käytäntöihin liittyen. Kaikille opintopajoille ei tarvitse ilmoittautua, mutta sovi opintopajatyöskentelyn aloittamisesta omavalmentajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa.

Opintopajojen kampuskohtaiset aukioloajat ja käytänteet löydät täältä.