Yhteiset opinnot

Y-opinnot ovat tärkeä osa ammatillista perustutkintoa. Nämä opinnot varmistavat muun muassa, että

 • osaat hakea töitä 
 • tunnet oikeutesi ja velvollisuutesi työntekijänä 
 • osaat suunnitella talouttasi 
 • hallitset tietotekniset perustaidot 
 • selviät erilaisista työ- ja arkielämän perustilanteista suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi ja 
 • osaat huomioida elämässäsi kestävän kehityksen periaatteet
 • sinulla on monipuoliset valmiudet jatko-opiskeluun ja jatkuvaan oppimiseen
 

Y-opinnoista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti!

Tutustu seuraavaksi Riverian y-polkuihin ja valitse sinulle parhaiten sopiva polkuvaihtoehto. Huomaa, että kaikki polut vaativat opiskeluun sitoutumista ja hyvää asennetta. Tarvittaessa tarjolla on tukea ja ohjausta, joten yksin et opintojesi kanssa jää!

Y-opinnot Toiminta digitaalisessa ympäristössä sekä Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet muodostavat poikkeuksen, koska ne suoritetaan Riveriassa aina verkossa, tarvittaessa ohjattuna.

Kenelle?

Sinulle, joka opit parhaiten niin, että​

 • tulet päivittäin oppilaitokselle opiskelemaan yhdessä muiden samaa opintoa opiskelevien kanssa ​
 • teet pääosan tehtävistä opiskelupäivän aikana ​
 • tutustut opiskelumateriaaleihin pääsääntöisesti ohjatusti ​
 • saat opettajalta ja/tai ohjaajalta ohjausta lähiopiskelun aikana ​
 • haet ja saat tarvittaessa lisäohjausta erityisopettajalta ja pajoista, kun tarvitset jatkuvaa tukea ​
 • osoitat osaamisesi monipuolisesti, esim. aktiivisuudella, tehtävillä, tenteillä tai muilla yhdessä sovituilla tavoilla​

Miten?

Opettaja valmentaa yksilöitä ryhmässä, lähiopetusta ja -ohjausta (16 tuntia/osp) on arkipäivisin työjärjestyksen mukaisesti​, opiskelu sisältää myös itsenäistä opiskelua

Missä?

Oppilaitoksella, yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa, opiskelu oppilaitoksen tiloissa​

Milloin?

Opiskelijan Y-jakson tai Y-päivien aikana työjärjestyksen mukaan​

Kenelle?

Sinulle, joka opit parhaiten niin, että​

 • opiskelet asiaa itse etukäteen opettajan ohjeiden ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti ​
 • paneudut materiaaleihin omassa rauhassa ja etsit tietoa aktiivisesti myös itse ​
 • teet tehtävät itsenäisesti ja omatoimisesti ​
 • keskustelet aktiivisesti yhteisillä Teams-tunneilla opiskelemistasi aiheista ​
 • jaat osaamistasi ja opit toisilta opiskelijoilta esim. pienryhmätehtävissä ​
 • saat opettajalta ohjausta yhteisissä Teams-tapaamisissa ​
 • haet ja saat tarvittaessa lisäohjausta erityisopettajalta ja pajoista, kun tarvitset tukea satunnaisesti ​
 • työskentelet sujuvasti tietokoneella ja verkossa ​
 • osoitat osaamisesi vuorovaikutteisesti Teams-tunneilla, tehtävillä, tenteillä tai muilla yhteisesti sovituilla tavoilla ​

Missä?

Teams-ympäristössä, yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, opiskelu verkossa​ (opi.riveria.fi)

Milloin?

Opiskelijan Y-jakson aikana tai Y-päivänä tai oman opiskelupolun mukaan, tiiviillä aikataululla, työjärjestykseen merkittyinä aikoina​

Miten?

Opettaja valmentaa verkossa (n. 8 t/osp), opiskelu sisältää myös itsenäistä opiskelua ja vertaisoppimista, oman osaamisen jakamista.

Kenelle?

Sinulle, joka opit parhaiten niin, että

 • haluat opiskella ajasta ja paikasta riippumattomasti​
 • pystyt sitoutumaan itsenäiseen työskentelyyn ja osaamisesi kehittämisen aikatauluttamiseen sekä suunnitteluun​
 • työskentelet sujuvasti tietokoneella ja verkossa
 • kaikki riverialaiset suorittavat Toiminta digitaalisessa ympäristössä – sekä Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -opinnot verkko-opintoina, näihin saat tarvittaessa ohjausta digituutoriltasi ja omavalmentajaltasi

Miten?​

 • hankit puuttuvaa osaamista itsenäisesti suorittamalla oppimisympäristössä oppitunteja​
 • osoitat tehtävissä monipuolisesti (mm. kirjallisesti sekä videoiden ja äänitteiden muodossa) osaamista​
 • opiskeluun tarvitsemasi aika riippuu aiemmasta osaamisestasi sekä opiskeluvalmiuksistasi
 • osoittamasi osaamisen perusteella verkko-opettaja antaa sinulle arvioinnin ​
 • haet ja saat tarvittaessa ohjausta osaamisen hankkimiseen ohjaajilta ja opettajilta verkko-opintopajoilla tai etäyhteyksin ​

Missä?​

 • paikasta riippumattomasti, kun sinulla on tietokone ja verkkoyhteys sekä osaaminen niiden peruskäyttöön​

Milloin?​

 • ajasta riippumattomasti, kun sinulla on tietokone ja verkkoyhteys sekä osaaminen niiden peruskäyttöön​
 • opiskelet itse suunnittelemassasi aikataulussa ja vastaat itse siinä pysymisestä​

Kenelle?

Opintopaja on hyvä oppimisympäristö sinulle jos​

 • kykenet itsenäiseen työskentelyyn ​
 • sitoudut sovittuihin aikatauluihin ja otat vastuuta omasta opiskelustasi​
 • tarvitset satunnaista ohjausta esimerkiksi työskentelyn aloittamiseen tai yksittäisiin tehtäviin​
 • sinulla on tietotekniset perustaidot​
 • tarvitset rauhallisen paikan työskennellä​
 • sinulla on puuttuvia tehtäviä yhteisissä tutkinnon osissa​
 • olet jatkuvan haun opiskelija tai oppisopimusopiskelija ja tarvitset lisätukea yhteisten tutkinnon osien opiskelussa.​

Mitä ja miten?

Voit tehdä opintopajoilla esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien tehtäviä, eRiverian verkko-opintoja sekä kesken tai puuttuneeksi jääneitä tehtäviä. Opintopajoilla sinua voivat tukea ohjaajat, opettajat ja erityisopettajat. Voit työskennellä myös itsenäisesti. Opintopajalla kerrytetyn osaamisen arvioinnista vastaa kurssin vastuuopettaja. ​

Missä ja milloin?

Jokaisella opintopajalla on oma toimintakulttuurinsa ilmoittautumiseen, aukioloaikoihin ja muihin käytäntöihin liittyen. Kaikille opintopajoille ei tarvitse ilmoittautua, mutta sovi opintopajatyöskentelyn aloittamisesta omavalmentajasi tai opinto-ohjaajasi kanssa.