Agrologin väyläopinnot Savoniassa

Riverian maatalousalan opiskelijoiden on mahdollista suorittaa luonnonvara-alan opintoja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja sopivat erityisesti agrologin jatko-opinnoista kiinnostuneille. Suorittamalla vähintään 15 op laajuiset väyläopinnot ammatillisten opintojensa aikana, saa erillishakuoikeuden Savonian agrologikoulutukseen.

Seuraavan kerran agrologin väyläopinnoista kerrotaan Riverian Puutarha-, maatalous- ja metsäaäan Tulevaisuuden duuni – työelämä- ja jatko-opintopäivässä 13.10.2021 klo 12.15. Tapahtuman ohjelma ja liittymislinkki löytyvät täältä.

Väyläopintoina suoritettavat opinnot: 

  • Monimuotoinen maataloustuotanto 5 op 
  • Biotieteitä agrologeille 5 op 
  • Maatilayrittäminen 5 op 
  • Hevosen terveydenhoito ja ruokinta 5 op

Tarjolla olevia opintoja voi kerryttää joko koko ammatillisten opintojen ajan tai suorittaa niitä ammatillisten opintojen loppupuolella. Suoritetut opinnot näkyvät Koski-palvelussa. 

Savoniassa suoritetut opinnot sisällytetään Riveriassa osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja (Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 5-15 osp) ja opinnot luetaan hyväksi Savoniassajos opiskelija jatkaa tutkinto-opiskelijana agrologikoulutuksessa. Agrologikoulutukseen haetaan yhteishaussa. Jos maatalousalan perustutkinto-opiskelija haluaa suunnata jatko-opintopolulle, hänelle suositellaan lisäksi Maatalousalan perustutkinnon valinnaiseksi tutkinnon osaksi nurmirehun tuottaminen; tämä erityisesti eläintenhoitajaopiskelijoille, maaseutuyrittäjillä peltoviljelyä kuuluu osaamisalaopintoon.Muita suositeltavia valinnaisia ovat eRiverian järjestämät AMK -valmentavat äidinkieli, englanti, ruotsi ja matematiikka. 

Agrologin tutkintoon kuuluu 90 työpäivän pituinen maatalousharjoittelu. Maatalousalan ammatillisten opintojen aikana suoritetut työssäoppimisjaksot voivat joissakin tapauksissa lyhentää edellä mainittua amk:n maatalousharjoittelujaksoa. Tästä sovitaan tapauskohtaisesti. Jos opiskelijalla on oma yritys, voidaan harjoittelu toteuttaa työskentelemällä omassa yrityksessä ja täyttämällä harjoittelukirja. 

Ilmoittautuminen opintoihin 

Jos sinua kiinnostavat Savonian tarjoamat agrologin väyläopinnot, ota ensimmäiseksi yhteyttä joko omavalmentajaasi tai opinto-ohjaajaasi. Tällöin voitte hoitaa sekä ilmoittautumisen että HOKS:isi päivittämisen samalla kertaa.  

Savonian avoimen amk:n opintoihin ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta. Jokainen osallistuja ilmoittautuu henkilökohtaisesti, jonka jälkeen he saavat tarvittavat, omat tunnukset Savonian sähköisiin järjestelmiin. Ilmoittautumislomakkeeseen pitää kirjata olevansa Riveriaopiskelija, koska opinnot ovat ilmaisia toisen asteen opiskelijoille. 

Lisätietoa:  

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/avoin-ammattikorkeakoulu/koulutuskalenteri 

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/avoin-ammattikorkeakoulu/amk-opinnot-lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville  

https://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan/opiskelu-koulutusaloilla/luonnonvara-alahttps://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan/opiskelu-koulutusaloilla/luonnonvara-ala 

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot/kevaan-yhteishaku/agrologi-amk-paivatoteutus  

Väyläopintokoordinaattori Katriina Pylkkänen katriina.pylkkanen@savonia.fi
Opettaja Sari Kolehmainen sari.kolehmainen@riveria.fi
Väyläopintokoordinaattori Eine Paldan eine.paldan@riveria.fi