Agrologin väyläopinnot Savoniassa

Riverian opiskelijoiden on mahdollista suorittaa luonnonvara-alan opintoja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja sopivat erityisesti agrologin jatko-opinnoista kiinnostuneille. Suorittamalla vähintään 15 op laajuiset väyläopinnot ammatillisten opintojensa aikana, voi edetä joustavasti Savonian tutkintoon johtavaan agrologikoulutukseen.

Info

Info agrologin väyläopinnnoista järjestettiin ma 8.8.2022. Pääset katsomaan infotallenteen täällä.

Väyläopintoina suoritettavat opinnot, tarjonta lukuvuonna 2022 – 2023: 

 • Maatilan teknologia 5 op
  • ilmoittautuminen 15.8. mennessä
  • opinto alkaa syyskuun alussa
 • Biotieteitä agrologeille 5 op 
  • ilmoittautuminen 15.8. mennessä
  • opetus alkaa syyskuussa
 • Hevosen terveydenhoito ja ruokinta 5 op
  • ilmoittautuminen 15.8. mennessä
  • opetus alkaa syyskuun alussa
 • Maatilayrittäminen 5 op
  • ilmoittautuminen joulukuun alussa
  • opetus alkaa tammikuussa
 • Nautojen hyvinvointi ja nautojen hyvinvoinnin mittaaminen 5 op
  • Kesällä tarjonnassa
  • campus on-line opinto

Tarjolla olevia opintoja voi kerryttää joko koko ammatillisten opintojen ajan tai suorittaa niitä ammatillisten opintojen loppupuolella. Suoritetut opinnot näkyvät Koski-palvelussa. 

Savoniassa suoritetut opinnot sisällytetään Riveriassa osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja (Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 5-15 osp) ja opinnot luetaan hyväksi Savoniassajos opiskelija jatkaa tutkinto-opiskelijana agrologikoulutuksessa. Agrologikoulutukseen haetaan yhteishaussa. 

Jos maatalousalan perustutkinto-opiskelija haluaa suunnata jatko-opintopolulle, hänelle suositellaan lisäksi Maatalousalan perustutkinnon valinnaiseksi tutkinnon osaksi nurmirehun tuottaminen; tämä erityisesti eläintenhoitajaopiskelijoille, maaseutuyrittäjillä peltoviljelyä kuuluu osaamisalaopintoon.Muita suositeltavia valinnaisia ovat eRiverian järjestämät AMK -valmentavat äidinkieli, englanti, ruotsi ja matematiikka. 

Agrologin tutkintoon kuuluu 90 työpäivän pituinen maatalousharjoittelu. Maatalousalan ammatillisten opintojen aikana suoritetut työssäoppimisjaksot voivat joissakin tapauksissa lyhentää edellä mainittua amk:n maatalousharjoittelujaksoa. Tästä sovitaan tapauskohtaisesti. Jos opiskelijalla on oma yritys, voidaan harjoittelu toteuttaa työskentelemällä omassa yrityksessä ja täyttämällä harjoittelukirja. 

Ilmoittautuminen opintoihin 

Jos sinua kiinnostavat Savonian tarjoamat agrologin väyläopinnot, ota ensimmäiseksi yhteyttä joko omavalmentajaasi tai opinto-ohjaajaasi. Tällöin voitte hoitaa sekä ilmoittautumisen että HOKS:isi päivittämisen samalla kertaa.  

Savonian avoimen amk:n opintoihin ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta. Jokainen osallistuja ilmoittautuu henkilökohtaisesti, jonka jälkeen he saavat tarvittavat, omat tunnukset Savonian sähköisiin järjestelmiin. Ilmoittautumislomakkeeseen pitää kirjata olevansa Riveriaopiskelija, koska opinnot ovat ilmaisia toisen asteen opiskelijoille.

Savonialla on myös muita agrologin koulutukseen kuuluvia opintojaksoja tarjolla. Löydät koko tarjonnan täältä:

Koulutuskalenteri – Savonia AMK

Opetussuunnitelmiin pääset tutustumaan täällä:

Opetussuunnitelmat – Savonia AMK

Lisätietoa:  

Avoin AMK ja Avoin YAMK – Savonia AMK

Luonnonvara-ala – Savonia AMK

Väyläopintokoordinaattori Katriina Pylkkänen katriina.pylkkanen@savonia.fi
Opettaja Sari Kolehmainen sari.kolehmainen@riveria.fi
Väyläopintokoordinaattori Eine Paldan eine.paldan@riveria.fi  

Tutustu myös:

Väyläopinnoilla kiinni agrologin tutkintoon – Selman tarina (savonia.fi)