Bio- ja elintarviketekniikan väyläopinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa

Riverian opiskelijoiden on mahdollista suorittaa bio- ja elintarviketekniikan insinöörin väyläopintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa, HAMK:ssa. Opinnot alkavat vuosittain elokuussa kolmen päivän mittaisella lähiopintojaksolla. Opinnot voi toteuttaa päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Myös kaikkien monimuoto-opiskelijoiden tulee varautua tulemaan paikalla Hämeenlinnaan noin 2-3 viikon välein 1-2 päiväksi. Kokonaan verkon kautta opiskelu ei onnistu.

Lisätietoja opiskelumalleista löytyy täältä. Myös monimuoto-opiskelijoiden aikaan ja paikkaan sidotun opetuksen aikataulut löytyvät samalta sivulta. Näihin päiviin ja verkko-opetukseen tulee sitoutua, jotta opinnot voivat edetä.

Suoritetut väyläopinnot sisällytetään myös osaksi ammatillista tutkintoa Riveriassa eli työstä saa kaksinkertaisen hyödyn.

Bio- ja elintarviketekniikan väyläopinnot sopivat erityisesti bio- ja elintarviketekniikan insinöörin jatko-opinnoista kiinnostuneille. Tutkinnosta voi suunnata töihin mm. meijeri- tai elintarviketeollisuuteen, terveystarkastajaksi tai ympäristövastaavaksi.

Opinnot pitävät sisällään kaksi 15 opintopisteen laajuista moduulia.

Moduulit:

Bio- elintarvike- ja ympäristöala tutuksi

  • Orientaatio alalle ja oppimisympäristöihin 5 op
  • Kemia 5 op
  • Kestävä kehitys.nyt 2 op
  • Geometria ja lineaarialgebra 3 op

 Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

  • Kemian laboratoriotyöt 4 op
  • Mikrobiologia 5 op
  • Digitaaliset työvälineet 3 op
  • Algebra 3 op

Jos suoritat nämä molemmat moduulit voit hakea tutkinto-opiskelijaksi HAMK:n erillishaussa ilman valintakoetta. Tutkinto-oikeuden saatuasi voit jatkaa saman opiskelijaryhmän mukana, jonka kanssa teit väyläopintoja HAMK:ssa. Opintoihin kannattaa lähteä siten ammatillisten opintojesi lopussa.

HAMK:ssa suoritetut opinnot sisällytetään Riveriassa osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja ja opinnot luetaan hyväksi HAMK:ssa, jos opiskelija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Ennen HAMK:n väyläopintoja suositeltavia valinnaisia Riveriassa ovat AMK-valmentavat äidinkieli, englanti, ruotsi ja matematiikka sekä insinööriopintoihin valmentavat matematiikat 1-3.

Ilmoittautuminen opintoihin

Jos sinua kiinnostaa opiskella HAMK:n tarjoamia väyläopintoja, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi Riveriassa. Opinto-ohjaajasi on sen jälkeen yhteydessä HAMK:iin ja voitte sopia yhteisen verkkopalaverin HAMK:n edustajien kanssa. Elokuussa alkaviin opintoihin tulee ilmoittautua edelliskeväänä.

Lisätietoja

Väyläopinnot – Hämeen ammattikorkeakoulu (hamk.fi)

HAMK, opintojen ohjaaja Riitta Rytkönen, riitta.rytkonen@hamk.fi
Riveria, väyläopintokoordinaattori Eine Paldan, Riveria, eine.paldan@riveria.fi