Bio- ja elintarviketekniikan väyläopinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa

Riverian opiskelijoiden on mahdollista suorittaa bio- ja elintarviketekniikan insinöörin väyläopintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa, HAMK:ssa. Opinnot alkavat vuosittain elokuussa neljän päivän mittaisella lähiopintojaksolla. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina eli verkko-opintojen lisäksi on välillä lähiopetusta. Suoritetut väyläopinnot sisällytetään myös osaksi ammatillista tutkintoa Riveriassa eli työstä saa kaksinkertaisen hyödyn.

Bio- ja elintarviketekniikan väyläopinnot sopivat erityisesti bio- ja elintarviketekniikan insinöörin jatko-opinnoista kiinnostuneille. Tutkinnosta voi suunnata töihin mm. meijeri- tai elintarviketeollisuuteen, terveystarkastajaksi tai ympäristövastaavaksi.

Opinnot pitävät sisällään kaksi 15 opintopisteen laajuista moduulia. Moduulit ovat:

  • 1.1 Bio-, elintarvike- ja ympäristöala tutuksi
  • 1.2 Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot (kts. Moduulikartta alla).

Jos suoritat nämä molemmat moduulit voit hakea tutkinto-opiskelijaksi HAMK:n erillishaussa ilman valintakoetta. Tutkinto-oikeuden saatuasi voit jatkaa saman opiskelijaryhmän mukana, jonka kanssa teit väyläopintoja HAMK:ssa. Opintoihin kannattaa lähteä siten ammatillisten opintojesi lopussa.

HAMK:ssa suoritetut opinnot sisällytetään Riveriassa osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja ja opinnot luetaan hyväksi HAMK:ssa, jos opiskelija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Ennen HAMK:n väyläopintoja suositeltavia valinnaisia Riveriassa ovat AMK-valmentavat äidinkieli, englanti, ruotsi ja matematiikka sekä insinööriopintoihin valmentavat matematiikat 1-3.

Ilmoittautuminen opintoihin

Jos sinua kiinnostaa opiskella HAMK:n tarjoamia väyläopintoja, ota ensimmäiseksi yhteyttä opinto-ohjaajaasi. Opinto-ohjaaja on sen jälkeen yhteydessä HAMK:iin ja voitte sopia yhteisen verkkopalaverin HAMK:n edustajien kanssa.

Lisätietoja

Infotiedote bio- ja elintarviketekniikan opinnoista

HAMK väyläopinnot

HAMK, opintojen ohjaaja Riitta Rytkönen, riitta.rytkonen@hamk.fi
Riveria, väyläopintokoordinaattori Eine Paldan, Riveria, eine.paldan@riveria.fi