Insinöörin väyläopinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa

Riverian opiskelijoiden on mahdollista suorittaa konetekniikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ja tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintoihin kuuluvia opintoja Kajaanin ammattikorkeakoulussa. KAMKin väyläopinnot (15 op) suorittaneet ja Riveriasta valmistuneet voivat hakea erillisväylää alan tutkinto-opintoihin KAMK:iin. Tarjolla olevia opintoja voi kerryttää ammatillisten opintojen aikana ja jatkaa opiskelua tarvittaessa jopa vuoden ajan Riveriasta valmistumisen jälkeen

Tarjottimelta opiskelijat voivat valita heitä eniten kiinnostavat opintojaksot. Väyläopintojen sijoittuminen ammatillisiin opintoihin sovitaan omavalmentajan / opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisessa HOKS-keskustelussa. Tavoite on, että ammatillisten opintojen aikana suoritetut väyläopinnot vievät eteenpäin sekä ammatillisia opintoja että kerryttävät ammattikorkeakouluopintoja eli yhdestä työstä saa kaksinkertaisen hyödyn. Opinnot toteutetaan verkossa ja ne ovat maksuttomia.

KAMKstart Insinööriksi 15 op

KAMKstart Insinööriksi -opinnoissa mukana on kolme insinööritutkintoa:

 • Insinööri (AMK), Konetekniikka
 • Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka
 • Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

KAMKstart Insinööri -opinnoissa suoritetaan yhteensä 15 opintopistettä. Näistä 10 opintopistettä on kaikille pakollisia, yhteisiä opintoja ja näiden lisäksi opiskelija valitsee 5-6 opintopistettä alakohtaisesti haluamaltaan alalta.

Opiskelemalla seuraavat KAMK:n väyläopinnot (15 opintopistettä) ja valmistuttuasi ammatillisista opinnoistasi, saat itsellesi tutkinto-opiskelupaikan!

Kaikille pakolliset opinnot :

 • Digitaidot kuntoon, 3 op
 • Matematiikka 1, 4 op
 • Fysiikka 1, 3 op

Alakohtaiset opintojaksot (opiskelija valitsee alakohtaisesti 5-6 op)

Konetekniikka:

 • Robotiikka, 3 op
 • Työturvallisuus, konetekniikka, 2 op

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka:

 • Piirustusmerkinnät, 2 op
 • Rakennuspiirustus, 4 op
 • Työturvallisuus, rakennustekniikka, 2 op
 • Ilmastonmuutos, 1 op

Tieto- ja viestintätekniikka:

 • Ohjelmoinnin perusteet (C++), 3 op
 • Olio-ohjelmointi, 3 op

Opintojaksojen sisällöt löydät täältä

Ilmoittautuminen opintoihin 

Jos sinua kiinnostaa opiskella KAMK:n tarjoamia väyläopintoja, ota ensimmäiseksi yhteyttä joko omavalmentajaasi tai opinto-ohjaajaasi. Tällöin voitte hoitaa HOKS:n päivittämisen samalla kertaa. Ilmoittautuminen tehdään yhdessä oman opinto-ohjaajan kanssa.

Tenttiminen

Jos opiskelet kaksoistutkinnossa lukion opetussuunnitelman mukaan lyhyttä tai pitkää matematiikkaa kaksi kurssia, saat valmiudet suorittaa Matematiikka 1:n tenttimällä omassa oppilaitoksessa. Tästä pitää sopia KAMK:n opettajan kanssa. Hän toimittaa tenttiaineiston Riverian opolle. Sama menettely koskee fysiikkaa. Tenttiminen edellyttää FY4-kurssin suoritusta.

 • Ilmoittautuminen tapahtuu yhdessä opinto-ohjaajan kanssa täytetyllä nettilomakkeella.
 • Yhteyshenkilönä ohjaukseen ja opintojen edistymiseen liittyen Riveriassa oma opinto-ohjaaja ja omavalmentaja sekä KAMK:ssa koulutussuunnittelija Jaana Tolonen: jaana.tolonen@kamk.fi,p. 044 7101 631.
 • Opintosuoritukset toimitetaan KAMK:sta Riveriaan ja tarvittaessaopintojen aikana pidetään ohjauspalaveri opiskelijoiden sekä KAMK:n ja Riverian edustajien kesken.

Infon materiaali

KAMKstart insinööriksi opinnoista kuultiin infossa 17.1. Infossa esitetty pp-esitys löytyy täältä.

Katso lisää