Kauppatiede

Jos koet, että kauppatieteen opinnoista on sinulle hyötyä urasuunnitelmasi tai ammatillisen osaamisesi kehittymisen kannalta, voit sisällyttää opintoja ammatillisten opintojesi osaksi. Keskustele ensin opinnoista omavalmentajasi kanssa ja tehkää yhdessä suunnitelma, miten opinnot tulevat osaksi ammatillisia opintojasi. Voit sisällyttää opinnot ammatillisiin opintoihisi HOKS:ssa sovitulla tavalla.

Opintoihin ilmoittaudutaan yhdessä oman opinto-ohjaajasi kanssa. Voit ilmoittautua joko yhdelle tai useammalle opintojaksolle oman tarpeesi ja mielenkiintosi mukaan. Ilmoittautuminen non-stop koko lukuvuoden ajan.

Opinnot ovat pääosin verkkokursseja, jotka suoritetaan verkkotentteinä/oppimistehtävinä. Lukuvuoden aikana on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia. Riverian opintojen yhteydessä opinnot ovat maksuttomia.

Seuraavat opinnot ovat kauppatieteen perusopinnot ja voit suorittaa neitsenäisesti verkko-opintoina:

  • Johtamisen perusteet 6 op
  • Markkinoinnin perusteet 6 op
  • Laskentatoimen perusteet 6 op
  • Rahoituksenperusteet 6 op
  • Yritysoikeuden perusteet 6 op

Infotilaisuus

Kauppatieteen opinnoista kerrottiin lisää Teamsilla järjestetyssä infotilaisuudessa 9.9.2021. Infossa kerrottiin opintojen sisällöstä, suorittamisesta ja ilmoittautumisesta sekä kauppatieteen avoimen väylän mahdollisuuksista. Voit katsoa infotallenteen täältä.

Infon diaesitys löytyy täältä: Riveria_kauppatiedeINFO09092021

Lisätietoa:

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Suomen monialaisin avoin yliopisto (uef.fi)

Suunnittelija Sari Riikonen

sari.riikonen@uef.fi

050 466 8599