Kauppatiede

Jos koet, että kauppatieteen opinnoista on sinulle hyötyä urasuunnitelmasi tai ammatillisen osaamisesi kehittymisen kannalta, voit sisällyttää opintoja ammatillisten opintojesi osaksi. Keskustele ensin opinnoista omavalmentajasi kanssa ja tehkää yhdessä suunnitelma, miten opinnot tulevat osaksi ammatillisia opintojasi. Voit sisällyttää opinnot ammatillisiin opintoihisi HOKS:ssa sovitulla tavalla.

Opintoihin ilmoittaudutaan yhdessä oman opinto-ohjaajasi kanssa. Voit ilmoittautua joko yhdelle tai useammalle opintojaksolle oman tarpeesi ja mielenkiintosi mukaan. Ilmoittautuminen non-stop koko lukuvuoden ajan.

Opinnot ovat pääosin verkkokursseja, jotka suoritetaan verkkotentteinä/oppimistehtävinä. Lukuvuoden aikana on vaihtoehtoisia suoritusajankohtia. Riverian opintojen yhteydessä opinnot ovat maksuttomia.

Seuraavat opinnot ovat kauppatieteen perusopinnot ja voit suorittaa ne itsenäisesti verkko-opintoina:

  • Johtamisen perusteet 6 op
  • Markkinoinnin perusteet 6 op
  • Laskentatoimen perusteet 6 op
  • Rahoituksenperusteet 6 op
  • Yritysoikeuden perusteet 6 op 

LUKUVUOSI 2022-2023 Aikataulut 

 

5215300 Kauppatiede, perusopinnot 30 op

 

Opettaja

 

Suoritustapa

 

Suoritusajankohdat (tenttipäivät/oppimisteht. palautuspäivät)

5210104 Johtamisen perusteet 6 op Esa Hiltunen O + VT 18.10.2022, 22.11.2022, 14.2.2023, 11.4.2023, 30.5.2023
5210105 Markkinoinnin perusteet 6 op Sasu Tuominen VT
5210102 Laskentatoimen perusteet 6 op Riikka Holopainen O + VT 4.10.2022 klo 12-15; 13.12.2022 klo 18-21; 7.3.2023 klo 12-15; 2.5.2023 klo 18-21
5210103 Rahoituksen perusteet 6 op Timo Lappi VT+(O) 11.10.2022, 29.11.2022, 28.2.2023 ja 25.4.2023
5210109 Yritysoikeuden perusteet 6 op Hanna Savolainen VT ti 28.2.2023, ti 28.3.2023 ja 2.5.2023 klo 14- + yksi tenttipäivä alkusyksyyn

Infotilaisuus

Kauppatieteen opinnoista kerrotaan lisää Teamsilla järjestetyssä infotilaisuudessa 31.8.2022 klo 15-16.

Infossa kerrotaan opintojen sisällöstä, suorittamisesta ja ilmoittautumisesta sekä kauppatieteen avoimen väylän mahdollisuuksista. Voit liittyä infoon täällä.

Lisätietoa:

Avoin yo: Kauppatieteiden perusopinnot, lv 2022-2023, verkko-opinnot | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Suomen monialaisin avoin yliopisto (uef.fi)

Suunnittelija Sari Riikonen

sari.riikonen@uef.fi

050 466 8599