Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Uusi väylä korkeakouluun maahanmuuttajille 

Maahanmuuttajataustaisille Riverian opiskelijoille on tarjolla uusi, oma väylä korkeakouluun. Maahanmuuttajat voivat opiskella väyläopintoina 30 opintopisteen laajuiset korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot painottuvat suomen kieleen ja ne toteutetaan lähiopintoina JoensuussaKoulutus antaa valmiuksia suomalaisessa korkeakoulussa opiskelua varten. Siinä tutustutaan itseä kiinnostaviin koulutusaloihin sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on, että Kareliassa suoritetut opinnot sisällytetään osaksi ammatillista tutkintoa Riveriassa. 

Koulutuksen hakuaika on 10.6.-20.9. Valintakoe järjestetään 2.10. Koulutus alkaa 1.11. ja päättyy 29.4.2021. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena Joensuussa. 

Väyläopintoinfo 27.8. klo 14:30 > liity Teams-kokoukseen

Lisätietoa maahanmuuttajille suunnatusta korkeakouluopintoihin valmentavasta väylästä: 

Tallenne 2.4. olleesta infosta

Riveria
Opinto-ohjaaja Jussi Nyblomjussi.nyblom@riveria.fi, p. 050 525 8603
Väyläopintokoordinaattori Eine Paldaneine.paldan@riveria.fi ja 050 542 3710 

Karelia
Hannele Niskanen, hannele.niskanen@karelia.fi, p. 050575 0823
Kirsi Autio,  kirsi.autio@karelia.fi, p. 050 467 9219