Väyläopinnot Laurea-ammattikorkeakoulussa

Laurea tarjoaa Riverian opiskelijoille mahdollisuutta tutustua korkeakouluopintoihin suorittamalla ns. kurkistuskursseja. Opinnot ovat ilmaisia ja laajuudeltaan 1 – 5 op. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

Opinnot voi sisällyttää osaksi ammatillisia opintoja Riveriassa. Jotta opintosi huomioidaan osaksi ammatillisia opintoja, kerro kiinnostuksestasi omavalmentajallesi ja ilmoittudu opintoihin yhdessä oman opinto-ohjaajasi kanssa. Jos myöhemmin jatkat opintoja ammattikorkeakoulussa, voit hyväksilukea ne osaksi amk-tutkintoa.

Kurkistuskurssi: Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala 2 op 

Laurea-ammattikorkeakoulussa on tarjolla kauneudenhoitoalan opiskelijoille väyläopinto, jonka avulla pääsee tutustumaan estenomin koulutukseen. Opinto toteutetaan MOOC-tyyppisesti, jolloin kuka tahansa voi kirjautua sisään suorittamaan opintoa ja tehdä sen itsenäisesti verkossa. Mikäli hakeudut myöhemmin tutkinto-opiskelijoiksi Laureaan, saat suoritetut opinnot hyväksiluettua opintoihisi. 

Kurssin suoritettua osaat:

  • kuvata kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutuksen tavoitteita
  • kertoa estenomikoulutuksen pääsisällöistä ja estenomin osaamisesta
  • kertoa kosmetiikan markkinoille saattamiseen liittyvien lakien ja asetusten vaateista alalla
  • kuvata kosmetiikan myyntiin ja jakeluun liittyviä liiketaloudellisia ratkaisuja

Ilmoittautuminen opintoon tapahtuu Laurean sivuilla. Voit hypätä opintoon, milloin vain hakuajan puitteissa. Hakuajan loppuminen on merkitty kurssin tietoihin. Ota kuitenkin ensin yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi ja sovi, miten opinto huomioidaan ammatillisissa opinnoissasi.

Ilmoittautumisen jälkeen saat Laureasta neuvoja ja ohjeita opintojen aloitukseen, tärkeisiin järjestelmiin sekä yhteystietoihin, mihin eri tilanteissa voit ottaa yhteyttä.

Kurkistuskurssi toteutetaan MOOC-tyyppisenä verkko-opintona Laureassa. Tutustut, millaista on opiskella alalla. Opinnon voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla. MOOC-opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. Väyläopinto on sinulle maksuton.

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala | Kurkistuskurssi | Avoin AMK – Laurea-ammattikorkeakoulu

Kurkistuskurssi: Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet 5 op

Laureassa on tarjolla turvallisuusalan opiskelijoille kurkistuskurssi turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan tradenomin koulutukseen. Turvallisuusalan ja riskienhallinnan tradenomi voi valmistuttuaan työskennellä esimerkiksi turvallisuuden ja riskienhallinnan asiantuntijatehtävissä tai turvallisuusalan kouluttajana. Voit työllistyä viranomaistehtäviin, vakuutus- ja finanssisektorin tehtäviin tai pelastuslaitoksen palotarkastajan tehtäviin.

Kurssin suoritettua osaat:

  • määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
  • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
  • hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä

Ilmoittautuminen opintoon tapahtuu Laurean sivuilla. Voit hypätä opintoon, milloin vain hakuajan puitteissa. Hakuajan loppuminen on merkitty kurssin tietoihin. Ota kuitenkin ensin yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi ja sovi, miten opinto huomioidaan ammatillisissa opinnoissasi.

Ilmoittautumisen jälkeen saat Laureasta neuvoja ja ohjeita opintojen aloitukseen, tärkeisiin järjestelmiin sekä yhteystietoihin, mihin eri tilanteissa voit ottaa yhteyttä.

Kurkistuskurssi toteutetaan MOOC-tyyppisenä verkko-opintona Laureassa. Tutustut, millaista on opiskella alalla. Opinnon voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla. MOOC-opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. Väyläopinto on sinulle maksuton.

Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet | Kurkistuskurssi | Avoin AMK – Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätietoa:

Väyläopinnot | Opinnot 2. asteelle | Avoin AMK – Laurea-ammattikorkeakoulu

Kurkistuskurssit | Avoin AMK | Väyläopinnot – Laurea-ammattikorkeakoulu