Liiketalous ja kulttuuri

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa voit opiskella väyläopintoina (Xamk käyttää väyläopinnoista termiä jatkoväyläopinnot) mm. muotoilun ja taiteen historian opintoja.

Suorittamalla vähintään 20 opintopistettä jatkoväyläopintoja osana ammatillisia opintojasi, saat hakukelpoisuuden Xamkin tutkinto-opintoihin avoimen amk:n opintojen perusteella. Sinun tulee valita:

Kulttuurialalla ei ole XAMK:lla tarjolla vielä jatkoväylähakuun oikeuttavia väyläopintoja. Sen sijaan XAMK tarjoaa lisäksi muutamia kulttuurialan ns. maistiaisopintoja.

Maistiaisopintoja:

Tarjolla oleviin väyläopintoihin voit tutustua tarkemmin katsomalla tämän tallenteen 11.2.2021 olleesta esittelystä.

Tallenteessa esitellään seuraavat opinnot sekä ilmoittautumiskäytänteet:

  • Palvelumuotoilu, 2 op > tarjolla keväällä 2022 (lisätietoa myöhemmin)
  • Taiteen historia, 2 op – lehtori Jaana Hermunen

Sisältö ja toteutus:

Taidehistoria tutkii taidetta ja visuaalista kulttuuria historiallisena ja nykypäivän ilmiönä. Taide ja sen tarkastelutavat ovat laaja, globaalisti muuttuva alue.

Taiteessa ihmismieli, tunteet, uskomukset, mielikuvitus, ideat ja järkeily muotoutuvat teoiksi ja tapahtumiksi.

Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2021.

Kurssin luennot ovat:
30.9. , 7.10., 14.10., 19.10. ja 21.10.2021.

Kurssilla tehdään kaksi (2) tehtävää:
1. teos-/näyttelyanalyysi. Se ohjeistetaan tunnilla ja palautuspäivä on 1.11.2021
2. Kahden (2) taidekauden tarkempi esittely kirjallisena. Se ohjeistetaan myös tunnilla ja palautuspäivä on 1.11.2021.

Arviointi: 1-5.

  • Introduction to Video Games 25 op – tohtori Jan Storgårds

Tuottaa hakukelpoisuuden Game design -koulutusohjelmaan
GameDesign esittely ja ilmoittautuminen

  • Ilmoittautumiskäytäntö –koulutussunnittelija Piia Pöysä

LISÄTIETOA:

Jatkoväyä avoimessa ammattikorkeakoulussa – Xamk

Koulutuskalenteri – Xamk