Logistiikan väyläopinnot JAMK:ssa

Logistiikan opiskelijoille suunnitellaan omaa väyläopintotarjontaa yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa syksyksi 2021. Väyläopintoja voisi suorittaa 32 opintopisteen laajuisesti.  

Jos opiskelija suorittaa 32 op:n väyläopinnot, hän voi hakea JAMK:in tutkinto-opintoihin ilman valintakoetta. Logistiikan insinöörikoulutuksen väyläopintojen lähiopetus voitaisiin aloittaa Joensuussa, jos opintoihin löytyy vähintään 20 kiinnostunutta opiskelijaa. Osa opiskelijoista voisi olla Riverian logistiikan opiskelijoita, osa työelämästä tai muualta tulevia ns. polkuopiskelijoita. 

Uudesta väyläopintomahdollisuudesta järjestettiin infotilaisuus syksyllä 2020 > katso info!

Lisätietoa opintojen sisällöstä

Kysy lisää:
Opinto-ohjaaja Hannele Kasurinen, hannele.kasurinen@riveria.fi
Opettaja Iiro Haverinen, iiro.haverinen@riveria.fi