Logistiikan väyläopinnot JAMK:ssa

Logistiikan syksyllä 2021 opintonsa aloittaville perustutkinto-opiskelijoille on tarjolla oma väyläopintotarjonta yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. JAMK käyttää väyläopinnoista käsitettä korkeakoulupolku. Opiskelijoita ja heidän huoltajiaan tiedotettiin asiasta elokuun 2021 vanhempainillassa.

Lisäksi sekä logistiikan insinöörin tutkinto- että väyläopinnoista kuullaan lisää Riverian Tulevaisuuden duuni – työelämä- ja jatko-opintopäivässä 14.9.2021 klo 12. Tapahtuman ohjelman ja liittymislinkin löydät täältä.

Logistiikan insinöörin opintoja voi logistiikan perustutkinnon yhteydessä suorittaa monimuoto-opintoina yhteensä 30 opintopisteen laajuisesti.  Jos opiskelija suorittaa nämä 30 op:n väyläopinnot, hän voi hakea JAMK:in logistiikan insinöörin tutkinto-opintoihin ilman valintakoetta.

Loka- marraskuussa 2021 on mahdollista suorittaa seuraavat opinnot Riverian logistiikan opintoihin integroituina:

  • Logistiikan maailma 5 op
  • Kuljetusmuodot 5 op

Korkeakoulupolku ohjelma syksy 2021

Logistiikan korkeakoulupolkuopinnot – info opiskelijalle

Lisätietoa opintojen sisällöstä

Lisätietoa JAMK:n korkeakoulupolusta

Kysy lisää:
Opinto-ohjaaja Hannele Kasurinen, hannele.kasurinen@riveria.fi
Opettaja Iiro Haverinen, iiro.haverinen@riveria.fi