Psykologian opintotarjonta

Riverian opiskelijana sinun on mahdollista opiskella Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimessa yliopistossa tarjolla olevia opintoja maksutta.  Psykologian perusopintoja suositellaan sinulle, jos opiskelet sosiaali- ja terveys-, kasvatus- ja ohjaus-, turvallisuus- tai liiketoiminta-alaa ja uskot, että psykologian opinnoista tulisi olemaan hyötyä urallasi tai ammatissasi kehittymisessä.

Jos kiinnostuit, keskustele asiasta omavalmentajasi kanssa ja tehkää yhdessä suunnitelma, miten opinnot tulevat osaksi ammatillisia opintojasi. Opintoihin ilmoittaudutaan yhdessä oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Psykologian opinnot voidaan tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoasi HOKS:ssa sovitusti esimerkiksi valinnaisiin Korkeakouluopinnot -tutkinnon osaan (5-15 osp) tai / sekä Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot  -tutkinnon osaan (1-25 osp). Yliopisto-opinnoissa hankittua osaamista voidaan tunnistaa myös osaksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.  Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sovitaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Psykologian perusopinnoista kiinnostuneille järjestettiin infotilaisuus 2.9.2021. Infossa ovat äänessä Tiina Immonen Itä-Suomen yliopistosta, Veera Kiiski Riveria kesäyliopistostta ja Eine Paldan Riverian uraohjauspalveluista.

Löydät infotallenteen täältä.

Infossa esitetty pp-esitys löytyy täältä:

Psykologian po info Riveria 2.9.2021 (002)

Tukimahdollisuus tuutor-opettajalta

Riveria kesäyliopisto järjestää psykologian opintojen sujumisen tueksi maksullista ryhmä-tuutorointia. Tuutoroinnin tarkoituksena on tukea itsenäistä opiskelua. Säännöllisissä tuutortapaamissa tutustutaan tarkemmin opintojen sisältöön ja suoritustapoihin ja opiskelijat saavat ohjausta ja kannustusta opintoihin tuutorilta sekä vertaistukea ryhmältä. Yhdessä harjoitellaan myös yliopistossa tarvittavia opiskelutaitoja ja opiskelijat saavat eväitä opintojen edistämiseen ja omaan jaksamiseen. Tuutortapaamisia on muutaman kerran kuukaudessa ja ne järjestetään ilta-aikaan lähiopetuksena. Tuutorryhmästä saat vauhtia opintojen aloitukseen mikäli sinulla ei ole aiempaa kokemusta  yliopisto-opiskelusta.

Kesäyliopiston tuutoropetus on maksullista ja Riverian opiskelijat voivat osallistua siihen omakustanteisesti. Voit opiskella psykologian opintoja myös täysin itsenäisesti, jolloin opinnot ovat sinulle ilmaisia. Lisätietoja tuutoroinnista: veera.kiiski@riveria.fi // 050 5739090.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa ammatillisten opintojesi aikana oman kiinnostuksesi ja omavalmentajan kanssa HOKS-keskustelussa sovitun mukaisesti joko 5 op, 10 op tai 15 op seuraavista opintojaksoista:

  • Kehityspsykologian perusteet, 5 op 

Opintojakso käsittelee ihmisen kehitystä lapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm.  kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä.

  • Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet, 5 op 

Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin.  Teemoja ovat mm.  havaitsemisen, tarkkavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

  • Persoonallisuuspsykologian perusteet, 5 op 

Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Lisätietoa:

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)