Psykologian opintotarjonta

Riverian opiskelijana sinun on mahdollista opiskella Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimessa yliopistossa tarjolla olevia opintoja maksutta.  Psykologian verkko-opinnot järjestetään non-stop-periaatteella, joten niihin voit ilmoittautua omaan aikatauluusi sopivana aikana.

Psykologian perusopintoja suositellaan sinulle, jos opiskelet sosiaali- ja terveys-, kasvatus- ja ohjaus-, turvallisuus- tai liiketoiminta-alaa tai jos uskot, että psykologian opinnoista tulisi olemaan hyötyä urallasi tai ammatissasi kehittymisessä.

Psykologian perusopintojen tarjonta on seuraava:

Kehityspsykologian perusteet 5 op
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op

Psykologian opinnot voidaan tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoasi HOKS:ssa sovitusti esimerkiksi valinnaisiin Korkeakouluopinnot -tutkinnon osaan (5-15 osp) tai / sekä Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot  -tutkinnon osaan (1-25 osp). Yliopisto-opinnoissa hankittua osaamista voidaan tunnistaa myös osaksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.  Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sovitaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Jos kiinnostuit:

  • osallistu Teamsilla järjestettävään infotilaisuuteen torstaina 1.9.2022 klo 14.30-16. Samassa tilaisuudessa esitellään myös sosiaalityön opintomahdollisuuksia. Pääset liittymään tilaisuuteen täällä
  • keskustele asiasta omavalmentajasi kanssa ja tehkää yhdessä suunnitelma, miten opinnot tulevat osaksi ammatillisia opintojasi
  • opintoihin ilmoittautuminen yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa

Lisätietoa:

Avoin yo: Psykologian perusopinnot, verkko-opinnot, lv. 2022-2023 | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Suunnittelija Tiina Immonen, tiina.immonen@uef.fi

Tukimahdollisuus tuutori-opettajalta erillismaksulla

Riveria kesäyliopisto järjestää psykologian perusopintojen sujumisen tueksi ryhmä-tuutorointia. Tuutoroinnin tarkoituksena on tukea itsenäistä opiskelua. Säännöllisissä tuutoritapaamissa tutustutaan tarkemmin opintojen sisältöön ja suoritustapoihin ja opiskelijat saavat ohjausta ja kannustusta opintoihin tuutorilta sekä vertaistukea ryhmältä. Yhdessä harjoitellaan myös yliopistossa tarvittavia opiskelutaitoja ja opiskelijat saavat eväitä opintojen edistämiseen ja omaan jaksamiseen.

Tuutoritapaamisia on muutaman kerran kuukaudessa ja ne järjestetään ilta-aikaan joko lähiopetuksena Joensuussa tai etäopetuksena. Tuutoriryhmästä saat vauhtia opintojen aloitukseen mikäli sinulla ei ole aiempaa kokemusta yliopisto-opiskelusta.

Huomaa, että kesäyliopiston tuutoriopetus on maksullista ja Riverian opiskelijat voivat osallistua siihen omakustanteisesti. Voit opiskella psykologian perusopintoja myös täysin itsenäisesti, jolloin opinnot ovat sinulle ilmaisia. Lisätietoja tuutoroinnista: minna.karjalainen@riveria.fi // 050 430 4519.

Tuutoroinnin hinta
Koko perusopintokokonaisuus 265 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus
Yksittäiset opintojaksot 65 €/opintojakso, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Voit osallistua seuraaville opintojaksoille tuutori-opettajan tuella:

Kehityspsykologian perusteet 5 op
Opintojakso käsittelee ihmisen kehitystä lapsuudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. Aihealueita ovat mm.  kehityksen eri osa-alueet elämänkulun eri vaiheissa sekä yksilö- ja ympäristötekijöiden merkitys kehitystä muokkaavina tekijöinä.

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op
Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteisiin ja näiden kahden psykologian alueen välisiin yhteyksiin.  Teemoja ovat mm.  havaitsemisen, tarkkavaisuuden ja muistin kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit sekä hermoston toiminnan perusteet, hermoston kehitys, rakenteet ja muotoutuvuus.

Persoonallisuuspsykologia I: Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Lisätietoa kesäyliopiston psykologian tarjonnasta: Psykologia, perusopinnot 25 op (UEF) >>