Psykologian opintotarjonta

Riverian opiskelijana sinun on mahdollista opiskella Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimessa yliopistossa tarjolla olevia opintoja maksutta.  Psykologian verkko-opinnot järjestetään non-stop-periaatteella, joten niihin voit ilmoittautua omaan aikatauluusi sopivana aikana.

Psykologian perusopintoja suositellaan sinulle, jos opiskelet sosiaali- ja terveys-, kasvatus- ja ohjaus-, turvallisuus- tai liiketoiminta-alaa tai jos uskot, että psykologian opinnoista tulisi olemaan hyötyä urallasi tai ammatissasi kehittymisessä.

Psykologian perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Kehityspsykologian perusteet 5 op (suoritettavissa 2.8.2023 – 30.6.2024)
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet 5 op (suoritettavissa 2.8.2023 – 30.6.2024)
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op (suoritettavissa 2.8.2023 – 30.6.2024)
Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op (suoritettavissa 2.8.2023 – 31.5.2024)
Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op (suoritettavissa 2.8.2023 – 31.5.2024)

Voit suorittaa opintojaksot vapaavalintaisessa järjestyksessä.

Huom! Ilmoittautuminen tapahtuu yksittäisille opintojaksoille.

Psykologian opinnot voidaan tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoasi HOKS:ssa sovitusti esimerkiksi valinnaisiin Korkeakouluopinnot -tutkinnon osaan (5-15 osp) tai / sekä Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot  -tutkinnon osaan (1-25 osp). Yliopisto-opinnoissa hankittua osaamista voidaan tunnistaa myös osaksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.  Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sovitaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Jos kiinnostuit:

  • asiasta kerrottiin infotilaisuudessa keskiviikkona 16.8.2023. Samassa tilaisuudessa esiteltiin myös työ- ja organisaatiopsykologian opintomahdollisuuksia. Infotilaisuudessa esiteltyyn materiaaliin pääset tutustumaan täällä.
  • keskustele asiasta omavalmentajasi kanssa ja tehkää yhdessä suunnitelma, miten opinnot tulevat osaksi ammatillisia opintojasi
  • opintoihin ilmoittautuminen yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa

Lisätietoa:

Psykologian perusopinnot lv. 2023-2024

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot lv. 2023-2024

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Suunnittelija Tiina Immonen, tiina.immonen@uef.fi