Tekniset alat ja metsätalous

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) tarjoaa joitakin väyläopintoja verkko-opintoina myös teknisiltä aloilta ja metsätaloudesta, mutta suurin osa väyläopinnoista järjestetään lähiopetuksena Mikkelin, Savonlinnan tai Kotkan kampuksilla.

Suorittaaksesi väylähaun edellyttämät opinnot ammatillisten opintojesi osana, sinun tulisi suorittaa osa opinnoista lähiopintoina. Jos tämä ei ole mahdollista, voit tehdä yksittäisen sähkö- ja automaatiotekniikan insinööritutkintoon kuuluvan opinnon verkossa. Se antaa sinulle käsitystä, millaista insinöörialalla opiskelu on ja mitä se vaatii.

Ilmoittautuminen opintoon tapahtuu oman opinto-ohjaajasi kanssa. Sitä ennen sinun tulee keskustella asiasta omavalmentajasi kanssa ja sopia opinnon sisällyttämisestä ammatillisiin opintoihisi.

Opinto-opas sähkö- ja automaatiotekniikka

Verkko-opintona sinun on mahdollista opiskella seuraava opintojakso:

Tasavirtapiirit, 5 op, lähiopetus Mikkeli, syksy (myös verkkotarjontana)

Löydät koko XAMK:n teknisten alojen ja metsäalan väyläopintotarjonnan täältä.