Tietojenkäsittelytieteen väyläopinnot

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin on mahdollisuus hakea mm.  väyläopintojen kautta. Tällöin sinun tulee suorittaa toisen asteen opintojen yhteydessä tietojenkäsittelytieteen opintoja vähintään 15 op. Opinnot tulee olla suoritettuna siten, että niiden opintopisteillä painotettu keskiarvo on vähintään 3/5. Väylän kautta valitaan 5 + 5 opiskelijaa tutkinto-opiskelijaksi. Katso valintaperusteet tietojenkäsittelytieteen sivulta.

Tietojenkäsittelyn opintomahdollisuudesta pidettiin info 16.9. Teamsilla. Voit katsoa yhä infotallenteen täältä.

Infossa käsiteltiin seuraavia asioita:

  • Mitä tarkoittaa avoimen yliopiston väylä ja miten opintoihin ilmoittaudutaan?
  • Tarjolla olevat opintojaksot, niiden sisältö ja vaatimukset
  • Miten opinnot voidaan sisällyttää osaksi ammatillisia opintoja?

Infossa näytetty pp-esitys on erikseen katsottavissa:

Avoin_tkt_2021

Väyläopintomahdollisuutta Itä-Suomen yliopistoon esitellään myös Riverian Tulevaisuuden duuni – työelämä- ja jatko-opintopäivissä. Kulttuurialan opiskelijoiden tapahtumassa asia on esillä 3.11.2021 klo 13.15 ja tieto- ja viestintätekniikan tapahtumassa 24.11.2021 klo 13.15. Löydät tapahtumien ohjelmat ja liittymislinkit täältä: Tulevaisuuden Duuni – Riveria.

Jos sinua kiinnostaa tietojenkäsittelytieteen väylä, ota asia esille omavalmentajasi kanssa. Suunnittelet väyläopinnot osaksi ammatillisia opintojasi hänen kanssaan. Sen jälkeen ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu oman oposi kanssa. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 7.8.

Seuraavat opinnot ovat tarjolla tietojenkäsittelytieteen jatko-opintoihin pyrkiville:

  • Johdatus tietojenkäsittelyyn, 5 op
  • Johdatus Python ohjelmointiin 5 op
  • Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5 op

Muu tarjonta:

Tietojenkäsittelytiede on tulevaisuuden ala, jonka osaamisesta on hyötyä monella alalla. Jos koet, että seuraavista opinnoista on hyötyä urasuunnitelmasi tai ammatillisen osaamisesi kehittymisen kannalta,  keskustele opinnoista omavalmentajasi kanssa ja tehkää yhdessä suunnitelma, miten opinnot tulevat osaksi ammatillisia opintojasi. Opintoihin ilmoittaudutaan yhdessä oman opinto-ohjaajasi kanssa ja ovat non-stop verkko-opintoja.

 Seuraavat opinnot ovat tarjolla kaikille kiinnostuneille (eivät edellytä aiempaa osaamista):

  • Digitalisaatio ja keskusteleva tekoäly, 2 op

Digitalisaatio ja keskusteleva tekoäly -kurssin tavoitteena on tarjota perusteet digitalisaatioon liittyvistä uusista teknologioista, digitaalisen muutoksen toteuttamisesta ja keskustelevan tekoälyn (keskustelevan tekoälyn laitteet ja sovellukset, älykkäät chatbotit, automaattinen puheentunnistus, pilvialustat) mahdollisuuksista osana digitalisaatiota. Kurssin asioita voidaan hyödyntää esimerkiksi digitietoisuuden lisäämiseen ja asiakaspalvelun modernisointiin ja kurssi on suunnattu sekä yritysten työntekijöille täydennyskoulutukseksi että korkeakouluopiskelijoille digiosaamiseen kasvattamiseen.

Kurssi koostuu digitalisaatiota käsittelevistä osioista, osiokohtaisista testeistä sekä verkkotentistä (monivalintatentti).  Kurssin opiskelumateriaalissa on hyödynnetty digitalisaation kehittämisestä saatuja kokemuksia ja kurssilla on mukana myös harjoituksia, joissa tutustutaan uusiin teknologioihin.

  • Digikoulu, 2 op

Kurssi antaa osallistujalle yleiskuvan digitalisaatiosta, teknologiatrendeistä, automaation muodoista, pilvilaskennasta sekä digitaalisten yhteistyöalustojen ominaisuuksista. Kurssin jälkeen osallistuja osaa tunnistaa digitalisaation ydinkäsitteitä sekä menetelmiä ja työvälineitä digitaalisen työn hallintaan ja pystyy soveltamaan menetelmiä oman henkilökohtaisen työn ja tiimin työn organisointiin.

Lisätietoa:

Avoimen yliopiston väylä tutkinto-opiskelijaksi | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)