Varhaiskasvatuksen väyläopinnot

Varhaiskasvatuksen opettajaksi väyläopintojen kautta

Varhaiskasvatuksen arvostus on jatkuvasti vahvistunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Elinikäisen oppimisen lähtökohdat ovat varhaisvuosissa, ja varhaiskasvatuksen opettaja on avainasemassa alle kouluikäisten lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamisessa.

Suorittamalla avoimessa yliopistossa varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteellisen alan perusopinnot 25 op voit hakea tutkinto-opiskelijaksi varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakukohteessa: Aiemmat opinnot (ml avoimen yliopiston opinnot). Varhaiskasvatukseen painottuneet kasvatustieteellisen alan perusopinnot sopivat varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Erityisesti opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveys- sekä kasvatuksen ja ohjauksen alan opiskelijoille. Keskustele kiinnostuksestasi opintoihin ensin omavalmentajasi kanssa, päivittäkää HOKS vastaamaan sopimaanne suunnitelmaa, jonka jälkeen voit ilmoittautua opintoihin oman oposi kanssa.

Opinnot voidaan tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoa HOKS:ssa sovitusti esimerkiksi valinnaisiin Korkeakouluopinnot -tutkinnon osaan (5-15 osp) tai / sekä Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot  -tutkinnon osaan (1-25 osp). Yliopisto-opinnoissa hankittua osaamista voidaan tunnustaa myös osaksi ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.  Osaamisen tunnustamisesta sovitaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

25 opintopisteen laajuiset perusopinnot suorittaneet voivat hakea UEF:n varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen ilman VAKAVA-koetta tällä hetkellä voimassa olevien hakukriteerien mukaan. Avoimen yliopiston väylähaussa vaadittavat opinnot:  Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (erityisesti varhaiskasvatus) 25 op

Valintaperusteena olevan kokonaisuuden tulee olla suoritettu hyväksytysti ja vähintään arvosanalla hyvä (3/5) tai arvioinnilla HYV ja enintään 10 vuotta aiemmin (suorituspäivä 31.3.2011 tai myöhemmin).

Riveria, kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella psykologian opintoja syksystä 2021 alkaen tuutor-opettajan tukemana. Sisällöllisestä opetuksesta vastaa Itä-Suomen yliopisto ja samat opintojaksot ovat täysin itsenäisesti opiskeltavina tarjolla avoimessa yliopistossa.

Vakan väyläopinnot (muutokset toteutuksiin ja suoritustapoihin ovat mahdollisia):

 • Johdatus kasvatustieteisiin 5 op
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 3 op
 • Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa Vaka 2 op
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op
 • Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa Vaka 3 op
 • Oppimisen ja kehityksen perusteet 5 op
 • Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle (varhaiskasvatus) 2 op
 • Orientaatio varhaiskasvatukseen 3 op
 • Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op
 • Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle, 2 op
 • Orientaatio varhaiskasvatukseen, 3 op
 • Oppimisen ja kehityksen perusteet, osa 1 (vuorovaikutus ja pienryhmä), 2 op
 • Oppimisen ja kehityksen perusteet, osa 2 (luennot ja kirjallisuus), 3 op