Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimuksen väyläopinnot 

Avoimessa yliopistossa suoritettavat opinnot ovat 25 opintopisteen kokonaisuus. Kulttuurintutkimuksen opinnot ovat tutkinto-opetukseen integroituja opintoja. Opinnot ovat suoritettavissa monimuotoisesti, opinnot ovat aikataulutettuja ja niihin voi sisältyä lähiopetusta Joensuun kampuksella.

Riverian opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin yhdessä opinto-ohjaajansa kanssa. Opinnot ovat Riverian opiskelijoille ilmaisia.

Itä-Suomen yliopiston humanistiselle osastolle Joensuun kampukselle valitaan kulttuurintutkimukseen aikaisempien opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta 10 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet kulttuurintutkimuksen avoimen yliopiston moduulin opinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin (3/5).

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa on opetustarjonnassa kulttuurintutkimuksen väyläopintojen (25 op) lisäksi mediakulttuurin ja viestinnän (30 op) perusopinnot. Myös mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot suorittamalla voi hakea väyläopintojen kautta kulttuurintutkimuksen hakukohteeseen.

Infotallenne

Tällä videotallenteella kerrotaan opinnoist lisätietoa -> infotallenteeseen. Ilmoittautuminen opintoihin 8.8. alkaen. Infotallenteella esiteltyihin dioihin voit tutustua myös alla. Väyläesittely 23-24 toinen aste

Tarkempaa tietoa opintojen toteutuksista löydät ao. taulukosta.

Mediakulttuurin ja viestinnän perusopinnot 30 op
Opintojakson nimi Op Toteutus Toteutusten jaksottuminen lukuvuodelle Ilmoittautumisaika (avoin yo) Opetusryhmä Suoritustapa Huomiot Tarjontatieto Opettaja
Lähestymistapoja viestinnän tutkimukseen 5 2126141-3001 lukuvuosi 8.8.2023-31.5.2024 Kirjallisuus ja esseet: opiskelijan omatoiminen työskentely 135 t. Tehtävänanto löytyy Moodlesta. Pyydä kurssiavain sähköpostitse vastuuopettaja Pertti Kuittiselta (pertti.kuittinen ät uef.fi). Koko lukuvuosi + kesäopinnot Pertti Kuittinen
Viestintä kulttuurisena ilmiönä 5 1)2126142-3004 2)2126142-3003 1)Syksy 2)Lukuvuosi 1)8.8.-24.10.2023 2)8.8.2023-31.5.2024 1) Luennot (20 t) oheismateriaaleineen ja luentokurssiin kuuluva kirjallisuus, opiskelijan omatoiminen työskentely 115 t. 2)Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisesti esseinä, opiskelijan omatoiminen työskentely 135 t. Pyydä esseeohjeet vastuuopettaja Pertti Kuittiselta sähköpostitse (pertti.kuittinen@uef.fi).  Luennot: lähiopetus. Esseevaihtoehdon oppimateriaalit ilmoitetaan tehtävänannon yhteydessä. Kesäkuukausiksi tehtävänanto on pyydettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Luennot: periodi 2 syyslukukausi. Esseevaihtoehto koko lukuvuoden sekä myös kesäopintoina. Pertti Kuittinen
Media ja arkielämä 5 2126143-3003 lukuvuosi 8.8.2023-31.5.2024 Kirjallisuus, oheismateriaali ja esseet: opiskelijan omatoiminen työskentely 135 t. Tehtävänanto, oheismateriaali ja tieto tarvittavasta kirjallisuudesta löytyy Moodlesta. Pyydä kurssiavain sähköpostitse vastuuopettaja Pertti Kuittiselta (pertti.kuittinen ät uef.fi).  Itsenäinen työskentelyaikataulu. Tehtävänannossa ilmoitetaan esseiden palautuksen määräpäivät syksyn ja kevään osalta. Opintojakson voi suorittaa myös kesäopintoina. Koko lukuvosi + kesäopinnot Pertti Kuittinen
Mediasisältöjen analyysi 5 1)2126144-3004 2)2126144-3003 1)Kevät 2)lukuvuosi 1)22.11- 2)8.8.2023-31.5.2024 1)Lähiopetus ja itsenäisesti laadittava harjoitustehtävä. 2) Verkkokurssi ja ja itsenäisesti laadittava harjoitustehtävä (108 t). Verkkokurssi: Pyydä linkki ja kurssiavain vastuuopettaja Pertti Kuittiselta sähköpostitse (pertti.kuittinen ät uef.fi). Luentokurssi lähiopetuksena keväällä. Verkkokurssi suoritettavissa ympäri lukuvuoden ja kesäopintoina. Pertti Kuittinen
Viestintäjärjestelmät ja -rakenteet 5 2126145-3001 lukuvuosi 8.8.2023-31.5.2024 Kirjatentti tai esseet: opiskelijan omatoiminen työskentely 135 t. Kirjatentissä tentitään kaksi teosta filosofisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Esseevaihtoehto suoritetaan tehtävänannon mukaisesti. Pyydä esseeohjeet vastuuopettaja Pertti Kuittiselta sähköpostitse (pertti.kuittinen ät uef.fi). Kirjatentti: filosofisen tiedekunnan yleiset tenttipäivät. Esseevaihtoehto: periodit 1–4 sekä myös kesäopintoina. Kesäkuukausiksi tehtävänanto on pyydettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Yleiseen tenttiin ilmoittautuminen koulutussihteerin spostiin 10 vrk ennen tenttipäivää! Pertti Kuittinen
Mediateknologian kulttuurinen tutkimus 5 2126146-3002 lukuvuosi 8.8.2023-31.5.2024 Kirjallisuus ja esseet: opiskelijan omatoiminen työskentely 135 t. Itsenäinen työskentely, lukeminen ja kirjoittaminen. Oppimateriaali: Lukupaketti, joka annetaan opintojakson Moodlessa. Pyydä opintojakson Moodlen kurssiavain Johanna Uotiselta (johanna.uotinen ät uef.fi). Periodit I–IV. Itsenäinen työskentely- ja esseiden palautusaikataulu. Opintojakson voi suorittaa myös kesäopintoina. Johanna Uotinen

 

Kulttuurintutkimuksen väyläopinnot 25 op
Opintojakson nimi Op Toteutus Toteutusten jaksottuminen lukuvuodelle Ilmoittautumisaika (avoin yo) Opetusryhmä Suoritustapa Huomiot Tarjontatieto Opettaja
Kulttuurintutkimuksen perusteet 5 1) 2120220-3004 2)2120220-3003 1)Syksy 2)lukuvuosi 1)8.8.-5.9.2023 2)8.8.2023-31.5.2024 1) Luento-opetus lähiopetuksessa Joensuun kampuksella 2) Oppimistehtävät vastuuopettajan kanssa sopimalla Vaihtoehtoinen suoritustapa avoimen yliopiston opiskelijoille on oppimistehtävä vastuuopettajan päätöksellä. 1) Luento-opetus syksy 2) Oppimistehtävät koko lukuvuoden Tuulikki Kurki
Kulttuurintutkimuksen käytännöt 5 1)FH00DG50-3001 2)2120221-3001 1)Syksy 2)lukuvuosi 1)8.8.-6.9.2023 2) 8.8.-31.5.2023 5 op suoritus: Luennot, luentojen yhteydessä tehtävät harjoitustehtävät, kotitehtävät, oppimispäiväkirja, mahdolliset korvaavat tehtävät sekä itsenäisesti suoritettavat analyysitehtävät.( 3 op suoritus (vain opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet opintojakson FH00DG51 Kulttuurintutkimuksen etävalintakurssi, 2 op): Luennot, luentojen yhteydessä tehtävät harjoitustehtävät, kotitehtävät, oppimispäiväkirja sekä mahdolliset korvaavat tehtävät.) Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa opintojakson oppimistehtävin opettajan kanssa sopimalla. Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet opintojakson FH00DG51 Kulttuurintutkimuksen etävalintakurssi, suorittavat opintojakson 3 op laajuudessa. Muut opiskelijat suorittavat opintojakson 5 op laajuudessa. Luento-opetus syksy, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät koko lukuvuoden. Anna Kinnunen
Kulttuurintutkimuksen näkökulmia 5 1)2120222-3003 2)2120222-3001 lukuvuosi 1)8.8.3023-31.5.2024 1)Exam-tentti 2)Opintopiiri/essee. Esseesuoritus sovitaan vastuuopettaja Anna Kinnusen kanssa. Kaikki suoritustavat koko lukuvuoden Anna Kinnunen
Kulttuurin ilmiöt ja instituutiot 5 1)2120227-3003 2)2120227-3004 1)Kevät 2)lukuvuosi 1)22.11. Suoritustavat:
1) Harjoituskurssi, johon kuuluu kontaktiopetusta, verkkotyöskentelyä ja harjoitustehtävien tekoa
2) Itsenäiset oppimistehtävät Moodle-alustalla
1)Kiintiö 5 opiskelijaa 2)Oppimistehtävät koko lukuvuosi Oppimistehtävien tehtävänanto: Noora Vikman Noora Vikman
Johdatus sukupuolentutkimukseen 5 1)2128121-3002 1)Kevät 1)22.11. 1)Luennot. Luennot ovat 8.1.-25.3. ja luentopäiväkirjojen palautus 19.4. mennessä. Luennot siis tallennetaan, joten ne voi katsoa omaan tahtiin. Luento on mahdollista suorittaa myös Hilma-verkoston kurssilla ympäri vuoden, lisätietoja antaa Jaana Vuori. 1)Kevät Jaana Vuori
Lähestymistapoja viestinnän tutkimukseen 5 2126141-3001 lukuvuosi 8.8.2023-31.5.2024 Kirjallisuus ja esseet: opiskelijan omatoiminen työskentely 135 t. Tehtävänanto löytyy Moodlesta. Pyydä kurssiavain sähköpostitse vastuuopettaja Pertti Kuittiselta (pertti.kuittinen ät uef.fi). Koko lukuvuosi + kesäopinnot Pertti Kuittinen
Johdatus perinteentutkimukseen ja kulttuuriantropologiaan 5 1)2123112-3002 2)2123112-3003 1)Syksy 2)lukuvuosi 1)8.8.-30.10.2023 2)8.8.2023-31.5.2023 Luennot, oheismateriaali ja luentopäiväkirja. Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu 80 % läsnäolo ja luennolla annetut tehtävät. Esseet vaihtoehtoinen suoritustapa avoimen yliopiston opiskelijoille. (Vahvistus Tuulikki Kurki 13.6.2023) Ne, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kulttuuriantropologian tai perinteentutkimuksen peruskurssin ja nyt suorittavat perusopintoja toisesta näistä oppiaineista, sopivat vastuuopettajan kanssa luentokurssin korvaamisesta esseellä. Luento-opetus syksy Tuulikki Kurki
Musiikin tutkimuksen perusteet 5 2127119-3002 Syksy 8.8.-25.10.2023 Luentokurssi. Läsnäolo luennoilla ja harjoitustöiden tekeminen annettujen ohjeiden mukaisesti sovitussa ajassa. Luennot Joensuun kampuksella. Luento-opetus syksy Noora Vikman
Kirjallisuuden peruskurssi 5 1)2122112-3006 2)2122112-3007 1)Lukuvuosi 2)Syksy 1)8.8.2023-31.5.2024 2)8.8.-13.9.2023 1)Exam-kirjatentti (suomi ja englanti) 2)Luentokurssi (suomeksi) Luennot Joensuun kampuksella, voidaan toteuttaa joko lähi- tai online-opetuksena. Luento-opetus syksy Meri Kinnunen
Taide yhteiskunnassa ja kulttuurissa 5 1)2122114-3005 2)2122114-3006 3)2122114-3007 1)Lukuvuosi 2)Syksy 3)Lukuvuosi 1)8.8.2023-31.5.2024 2)8.8.-10.10.2023 3)8.8.-31.5.2024 1)Exam-kirjatentti 2)Luentokurssi 3)Essee Esseen ohjeet pyydetään Sanna Jääskeläiseltä. Luento-opetus syksy, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät /kirjatentti koko lukuvuoden. Essee/Kirjatentti: Sanna Jääskeläinen Luennot: Risto Turunen

Lisätietoa:

Kulttuurintutkimus | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Avoin yliopisto: Historia ja kulttuuri | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Opintojaksoihin, opintokokonaisuuteen ja väylähakuun liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Sari Tarvainen: puh. 050 369 6552 | sari.tarvainen@uef.fi