Ravitsemustiede

Sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon virheellistä tietoa ravitsemuksesta. Opinnoista saat tutkimukseen perustuvaa tietoa ravitsemuksen merkityksestä sekä oman terveytesi kannalta että yleisemmin väestön tai asiakkaitesi kannalta.

Jos koet, että ravitsemustieteen opinnoista on sinulle hyötyä urasuunnitelmasi tai ammatillisen osaamisesi kehittymisen kannalta, voit sisällyttää opintoja ammatillisten opintojesi osaksi. Keskustele ensin opinnoista omavalmentajasi kanssa ja tehkää yhdessä suunnitelma, miten opinnot tulevat osaksi ammatillisia opintojasi. Voit sisällyttää opinnot ammatillisiin opintoihisi HOKS:ssa sovitulla tavalla.

Huom! Ensimmäiseksi suoritettavaksi opintojaksoksi suositellaan Ravitsemustieteen perusteet, 5 op opintojaksoa. Opinnot alkavat syksyllä 1.9.2023, joten ilmoittautuminen on tehtävä oman opinto-ohjaajan kanssa 21.8. mennessä. Opintojakso toteutuu keväällä 2024 seuraavan kerran. Kevään toteutukseen on ilmoittauduttava ennen joululomaa 16.12.2023 mennessä.

Ravitsemustieteen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opintojakso Ravitsemus ja elintavat 5 op ja Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op -opintojaksoille.

Opintoihin ilmoittaudutaan yhdessä oman opinto-ohjaajasi kanssa. Voit ilmoittautua joko yhdelle tai useammalle opintojaksolle oman tarpeesi ja mielenkiintosi mukaan, mutta suosittelemme ilmoittautumista yksi opintojakso kerrallaan! Ilmoittautuminen jaksoille päättyy kaksi viikkoa ennen kunkin opintojakson alkua. Jos haluat osallistua myös alla esiteltyihin tuutoriopettajan tukitapaamisiin, ilmoittaudu niihin ilmoittautumisen yhteydessä opinto-ohjaajasi kanssa.

Infotilaisuus to 17.8.2023 klo 17-18

Infossa 17.8.2023 kerrottiin opintotarjonnasta, niiden vaativuudesta, sisällöstä ja ilmoittautumisesta. Esitetty pp-esitys löytyy täältä.

Lisätietoa:

Avoin yo: Ravitsemustieteen perusopinnot, verkko-opinnot, lv 2023-2024 | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Suunnittelija Maria Mukkala, maria.mukkala@uef.fi