Sosiaalityö

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: apulaisprofessori Elisa Tiilikainen.

Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Sosiaalityön opinnot soveltuvat sinulle, jos tavoitteenasi on pätevöityä sosiaalityöntekijäksi. Lisäksi hyödyt opinnoista, jos työskentelet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja haluat ymmärtää auttamistyötä sekä siihen liittyviä yhteiskunnan toimintamekanismeja. Opinnot soveltuvat erityisen hyvin osaksi sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja ohjausalan tutkinto-opintoja.

Suorittamalla sosiaalityön perus- ja aineopinnot avoimessa yliopistossa sinun on mahdollista hakea yhteishaussa sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa yliopistossa sosiaalityöntekijän pätevyyden antava tutkinto.

Jos kiinnostuit, kerro kiinnostuksestasi opintoja kohtaan omavalmentajallesi ja tehkää yhdessä suunnitelma, miten opinnot tulevat osaksi ammatillisia opintojasi. Voit sisällyttää opinnot ammatillisiin opintoihisi HOKS:ssa sovitulla tavalla.

Ilmoittautuminen opintoihin avautuu 8.8.2023 ja opinnot alkavat 1.9.2023 alkaen. Opintoihin ilmoittaudutaan yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa. Voit ilmoittautua joko yhdelle tai useammalle opintojaksolle oman tarpeesi, suunnitelmasi ja mielenkiintosi mukaan.

Infotilaisuus

Infossa annettiin lisätietoa opinnoista, niiden vaatimuksista, aikataulusta ja ilmoittautumisesta infotilaisuudessa. Info järjestettiin to 10.8.  Infossa esitelty pp-esitys löytyy täältä.

Opintojen tiedot vuodelle 2023 – 2024 löytyvät ennen juhannusta opintopolusta. Huomioi, että opintojaksojen tietoja tarkennetaan yhä sen jälkeen, kun lukuvuoden opetus käynnistyy.

SOSIAALITYÖN PERUSOPINNOT 25 OP:

SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT 35 op:

Lisätietoa:

Avoin yo: Sosiaalityön perusopinnot, lv. 2023-2024 | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Avoin yo: Sosiaalityön aineopinnot, lv. 2023-2024 | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

sekä: eine.pakarinen@uef.fi ja helka.pukarinen@uef.fi