Väyläopinnot Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa voit opiskella väyläopintoina (XAMK käyttää väyläopinnoista termiä jatkoväyläopinnot) seuraavien alojen opintoja:

Hyvinvointialat
Liiketalous ja kulttuuri
IT-ala
Tekniset alat ja metsätalous

Suorittamalla vähintään 20 opintopistettä XAMK:n tarjoamia väyläopintoja osana ammatillisia opintojasi, saat hakukelpoisuuden Xamkin tutkinto-opintoihin avoimen amk:n opintojen perusteella. Huomioi, että osa opinnoista järjestetään verkko-opintoina, osa kontaktiopintoina XAMK:n toimipisteissä Savonlinnassa, Mikkelissä, Kouvolassa tai Kotkassa.

Sinun tulee valita:

Opiskelijavalinnoissa noudatetaan koulutuskohtaisia valintakriteereitä. Koulutusten aloituspaikat määritellään vuosittain. Haku tutkinto-opintoihin väyläopintojen perusteella on kaksi kertaa vuodessa, touko- ja lokakuussa, tiedot täällä.

Opiskelijan tullessa valituksi amk-tutkinto-opiskelijaksi, suoritetut jatkoväyläopinnot hyväksi luetaan täysimääräisesti tutkintoon Xamkissa. Paikkamäärä/koulutus vaihtelee, 2. asteelle ei ole omaa kiintiötä.

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu yhdessä oman opinto-ohjaajasi kanssa. Ennen ilmoittautumista juttele asiasta omavalmentajasi kanssa ja sovi, miten väyläopinnot huomioidaan osaksi ammatillisia opintojasi Riveriassa. Opintoja on tarjolla syys-, kevät- ja kesälukukaudella.

Hyväksytty / hylätty arvioinneista voi pyytää numeerisen arvioinnin opintojakson opettajalta. Tämä on tärkeää saadaksesi opinnot tunnustettua osaksi ammatillisia opintojasi. Asiasta kannattaa mainita opintojakson opettajalle heti opetuksen alussa, jotta opettaja osaa varautua numeroarvioinnin tarpeeseen.

Lisätietoa:

Infotallenne: Jatkoväyläinfo lokakuu -21 (xamk.fi) 

Infon PowerPoint-esitys: Jatkoväyläinfo Xamk, lokakuu -21

Jatkoväylä avoimessa ammattikorkeakoulussa – Xamk

Koulutuskalenteri – Xamk

  • Pääset selaamaan koulutuskalenterin tarjontaa esimerkiksi rajaamalla hakusi jatkoväyläopintotarjontaan. Tarjonta päivittyy useita kertoja vuodessa. Kannattaa seurata tarjontaa säännöllisesti.
  • Tarjonnassa myös venäjän- ja englanninkielisiä opintoja