Agrologi

Riverian opiskelijoiden on mahdollista suorittaa luonnonvara-alan opintoja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja sopivat erityisesti agrologin jatko-opinnoista kiinnostuneille. Suorittamalla vähintään 15 op laajuiset väyläopinnot ammatillisten opintojensa aikana, voi edetä joustavasti Savonian tutkintoon johtavaan agrologikoulutukseen.

Infotilaisuudesta lisätietoa opiskelumahdollisuudesta

Info agrologin väyläopinnnoista järjestettiin ma 14.8.2023.

Väyläopintoina suoritettavat opinnot, tarjonta lukuvuonna 2023–2024:

Syksyn 2023 tarjonta:

 • Maatilan teknologia 5 op
  • ilmoittautuminen 1.–22.8. välisenä aikana
  • opinto alkaa 29.8.
 • Biotieteitä agrologeille 5 op 
  • ilmoittautuminen 1.–22.8.
  • opinto alkaa elokuun lopussa 29.8.
 • Hevosen hyvinvointi ja terveys 5 op
  • ilmoittautuminen 1.–22.8.
  • opetus alkaa syyskuun alussa 5.9

Kevään ja kesän 2024 tarjonta:

 • Maatilayrittäminen 5 op
  • ilmoittautuminen joulukuun ajan –31.12.
  • opetus alkaa tammikuussa
 • Nautojen hyvinvointi 5 op ja nautojen hyvinvoinnin mittaaminen 5 op
  • Ilmoittautuminen huhti-toukokuussa
  • Kesällä tarjonnassa campus online-opintona

Tarjolla olevia opintoja voi kerryttää joko koko ammatillisten opintojen ajan tai suorittaa niitä ammatillisten opintojen loppupuolella. Suoritetut opinnot näkyvät Koski-palvelussa. 

Savoniassa suoritetut opinnot sisällytetään Riveriassa osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja (Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 5-15 osp) ja opinnot luetaan hyväksi Savoniassajos opiskelija jatkaa tutkinto-opiskelijana agrologikoulutuksessa. Agrologikoulutukseen haetaan yhteishaussa. 

Jos maatalousalan perustutkinto-opiskelija haluaa suunnata jatko-opintopolulle, hänelle suositellaan lisäksi Maatalousalan perustutkinnon valinnaiseksi tutkinnon osaksi nurmirehun tuottaminen; tämä erityisesti eläintenhoitajaopiskelijoille, maaseutuyrittäjillä peltoviljelyä kuuluu osaamisalaopintoon.Muita suositeltavia valinnaisia ovat eRiverian järjestämät AMK -valmentavat äidinkieli, englanti, ruotsi ja matematiikka. 

Agrologin tutkintoon kuuluu 90 työpäivän pituinen maatalousharjoittelu. Maatalousalan ammatillisten opintojen aikana suoritetut työssäoppimisjaksot voivat joissakin tapauksissa lyhentää edellä mainittua amk:n maatalousharjoittelujaksoa. Tästä sovitaan tapauskohtaisesti. Jos opiskelijalla on oma yritys, voidaan harjoittelu toteuttaa työskentelemällä omassa yrityksessä ja täyttämällä harjoittelukirja. 

Ilmoittautuminen opintoihin 

Jos sinua kiinnostavat Savonian tarjoamat agrologin väyläopinnot, ota ensimmäiseksi yhteyttä joko omavalmentajaasi tai opinto-ohjaajaasi. Tällöin voitte hoitaa sekä ilmoittautumisen että HOKS:isi päivittämisen samalla kertaa.  

Savonian avoimen amk:n opintoihin ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta. Jokainen osallistuja ilmoittautuu henkilökohtaisesti, jonka jälkeen he saavat tarvittavat, omat tunnukset Savonian sähköisiin järjestelmiin. Ilmoittautumislomakkeeseen pitää kirjata olevansa Riveriaopiskelija, koska opinnot ovat ilmaisia toisen asteen opiskelijoille.

Savonialla on myös muita agrologin koulutukseen kuuluvia opintojaksoja tarjolla. Löydät koko tarjonnan täältä:

Koulutuskalenteri – Savonia AMK

Opetussuunnitelmiin pääset tutustumaan täällä:

Opetussuunnitelmat – Savonia AMK

Lisätietoa:  

Avoin AMK ja Avoin YAMK – Savonia AMK

Luonnonvara-ala – Savonia AMK

Väyläopintokoordinaattori Katriina Pylkkänen katriina.pylkkanen@savonia.fi
Opettaja Sari Kolehmainen sari.kolehmainen@riveria.fi
Väyläopintokoordinaattori Eine Paldan eine.paldan@riveria.fi  

Tutustu myös:

Väyläopinnoilla kiinni agrologin tutkintoon – Selman tarina (savonia.fi)

Savonia tarjoaa myös muiden alojen opintoja. Voit tutustua tarjontaan koulutuskalenterin kautta. Löydät lisätietoa koko Savonian avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta, aikataulusta ja ilmoittautumisesta täältä.