Väyläopinnot

Väyläopintoina voit opiskella korkeakouluun valmentavia sekä korkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. Väyläopintoyhteistyötä kehitetään parhaillaan useiden eri korkeakoulujen kanssa. Pisimmällä yhteistyö on Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Väyläopiskelijana saat suorittamistasi opinnoista opintosuoritukset korkeakoululta ja samalla kertyvät myös ammatillisen puolen osaamispisteet.

Oheinen kuvio kertoo, miten korkeakouluopinnoissa hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osaksi ammatillisia opintojasi:

Jos lähdet väyläopintopolulle, suosittelemme sinulle ammattikorkeakouluun valmentavien opintojen opiskelemista (äidinkieli, matematiikka, ruotsi ja englanti) verkko-opintoina eRiveriassa. Erityisesti nämä ovat tarpeellisia opintoja, jos kyseiset oppiaineet eivät ole sinulle entuudestaan vahvoja ja olet tullut opiskelemaan suoraan peruskoulusta.

Alta löydät kootut tiedot kaikesta väyläopintotarjonnastamme: