Väyläopinnot

Riveriassa voit opiskella väyläopintoina korkeakouluun valmentavia sekä korkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. Tarkoitamme väyläopinnoilla korkeakouluopintoja, joita voit sijoittaa osaksi ammatillista toisen asteen tutkintoasi. Väyläopintoyhteistyötä kehitetään parhaillaan useiden eri korkeakoulujen kanssa. Pisimmällä yhteistyö on Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Väyläopiskelijana saat suorittamistasi opinnoista opintosuoritukset korkeakoululta ja samalla kertyvät myös ammatillinen osaaminen ja osaamispisteet.

Oheinen kuvio kertoo, miten korkeakouluopinnoissa hankittu osaaminen voidaan hyödyntää osaksi ammatillisia opintojasi:

Jos lähdet väyläopintopolulle, suosittelemme sinulle ammattikorkeakouluun valmentavien opintojen opiskelemista (äidinkieli, matematiikka, ruotsi ja englanti) verkko-opintoina eRiveriassa. Erityisesti nämä ovat tarpeellisia opintoja, jos kyseiset oppiaineet eivät ole sinulle entuudestaan vahvoja ja olet tullut opiskelemaan suoraan peruskoulusta.

Väyläopintoinfot ja ilmoittautumisaikoja -> syksy2023

Alta löydät kootut tiedot koko väyläopintotarjonnastamme:

Riverian opiskelijoille ja opetus- ja ohjaushenkilöstölle järjestettiin 2.3.2022 info väyläopinnoista. Tallenne löytyy täältä.

Infossa esitetty pp-esitys: väyläopintopolkutarjonta_020322.