Yhteisöpedagogin väyläopinnot Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (HUMAK)

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen opiskelijoille on tarjolla mahdollisuuden suorittaa 60 op HUMAKin yhteisöpedagogiopintoja tutkinnon aikana. Nuoriso- ja yhteisöohjauksen opintojen käytännönläheiset tehtävät täydennetään amk-opinnoiksi taustoittamalla, tietoperustaa rakentamalla ja reflektoimalla.

Opinnot suoritetaan 1-2 lukuvuoden aikana. Opintojen aloittaminen on mahdollista sekä syyskuussa että tammikuussa. Opinnot sisältävät verkkotapaamisia 1-2 krt / kk, kirjallisuuteen ja muuhun aineistoon itsenäisesti perehtymistä sekä osaamisen osoittamista suullisesti sekä kirjallisesti.

Opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea HUMAKiin erillishaussa. Tullessaan valituksi opiskelija aloittaa opinnot HUMAKissa suoraan 2. lukuvuoden opinnoilla.

Lisätietoja: elina.hokkanen@riveria.fi, p. +358504630590

Lisätietoa myös HUMAKin sivuilla, mutta huomaa, että ilmoittautumisohje ja opintojen maksut eivät pidä Riverian opiskelijoille paikkaansa.