Osaamisen arviointi

Yleistä arvioinnista

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan osaamisen arviointi on kriteeriperustaista. Tämä tarkoittaa sitä, että osaamistasi verrataan aina joko ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien (Y-opinnot) osaamistavoitteisiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin. Ammatillisissa perustutkinnoissa osaaminen arvioidaan asteikolla 1-5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opiskelijana sinulla on oikeus oppia vaadittavat taidot ja tiedot ennen kuin osaamistasi arvioidaan näytöllä tai muulla tavoin arvosanan määrittämiseksi.

Jos sinulla on jo osaamista, voit näyttää osaamisen riippumatta siitä, miten ja missä olet hankkinut osaamisen.

Tutkinnon osan tai yhteisten opintojen opiskelun alkaessa opettaja esittelee ko. opinnon arvioinnin periaatteet: ammattitaitovaatimukset ja/tai osaamistavoitteet, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä arviointitavan.

Taitaja2022 Pori Janne Saarinen, 102 autokorinkorjaus, Riveria
Kuva: Jussi Sauramo, Sataedu/ Skills Finland

Osaamisen osoittaminen, Näyttö

Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen osoitat näytössä. Tutkinnon osien arviointikohteet on määritelty tutkinnon perusteissa (ePerusteet).

Suunnittelet näytön yhdessä opettajan sekä työpaikkaohjaajan kanssa jokaiseen ammatilliseen tutkinnon osaan. Mikäli et pysty yhdessä työpaikassa osoittamaan kattavasti koko tutkinnon osan sisältämää osaamista, voit jatkaa näyttöä toisessa työpaikassa/työkohteessa tai muussa näyttösuunnitelmassa sovitussa paikassa. Suunnitelma kirjataan HOKS:iin.

Näytön aikana työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja seuraavat ja havainnoivat työskentelyäsi. Näytön arvioi ja arvosanasta päättävät Riverian opettaja ja työelämän edustaja arviointikeskustelussa näytön jälkeen. Ennen arviointipäätöstä sinun on mahdollista tehdä itsearviointi.

Opettaja kirjaa saamasi arvosanan Wilmaan viimeistään viikon kuluessa arviointipäätöksestä.

Arvioinnin ilmoittaminen opiskelijalle

Opettaja ilmoittaa näytön arvosanan ja perusteet arviointikeskustelun jälkeen. Hän kirjaa saamasi arvosanan Wilmaan viimeistään viikon kuluttua arviointikeskustelusta.

Katso myös


Kaipaako sivu päivittämistä?