Aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Mikäli sinulla on aikaisempaa osaamista, josta sinulla on oppilaitoksen antama todistus, voidaan se tunnistaa ja tunnustaa osaksi suoritettavia opintoja. Kun keskustelet aiemmin hankkimasi osamisen huomioimista uuteen tutkintoon, niin pohdi yhdessä omavalmentajan kanssa, onko sinulle enemmän hyötyä opiskella mahdollisimman paljon uutta tutkintoa vai hyöhyntää jo aiemmin hankittua osaamista. Osaamisen tunnustamiset kirjataan Wilmaan (HOKS).

Lue lisää, kuinka aiemmin hankkimasi osaaminen, josta on olemassa todistuksia, voidaan siirtää tai tunnustaa osaksi tutkintoasi.  Lisätietoja saat osaamisen tunnustamisesta omavalmentajalta ja opinto-ohjaajalta.

Kaipaako sivu päivittämistä?