Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

StockSnap / Pixabay

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Kun saat tiedon arvosanasta, jonka sait näytöstä, osaamisen tunnustamisesta tai yhteisten opintojen osa-alueesta ja koet, että osaamisen arvioijat ovat soveltaneet arviointiperusteita virheellisesti, on sinulla mahdollisuus pyytää arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa. Tutustu aiheesta tehtyyn sarjakuvaan.

Sinun on pyydettävä arvioinnin tarkistamista kirjallisesti Wilma-viestillä arvioinnin tai osaamisen tunnustamisen tehneeltä opettajalta. Tarkistuspyyntö sisältää vähintään seuraavat asiat:

  • Nimesi ja opiskelijanumerosi
  • Tutkinnon osa tai osa-alue, josta pyydät arvioinnin tarkistamista
  • Perustelu arvioinnin tarkistuspyynnölle

Wilma-viestin saatuaan arvioijat käsittelevät arvioinnin tarkistamispyynnön ilman aiheetonta viivytystä. Päätös laaditaan kirjallisena, jonka arvioiva opettaja lähettää Wilma-viestinä opiskelijalle.

Tutkintokoulutuksen opiskelijana voit hakea arvioijien tarkistuspyyntöön antamaan päätökseen oikaisua työelämätoimikunnalta, mikäli et ole tyytyväinen saamaasi tarkistuspyyntöpäätökseen.

Oikaisu pyydetään kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Se lähetetään tutkinnosta tai tutkinnon osasta vastaavalle työelämätoimikunnalle. Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden arviointiin pyydetään oikaisua kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunnalta. Kysy lisäohjeita alasi koulutuspäälliköltä tai lue lisää oikaisupyynnöstä tästä.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijana voit pyytää rehtorilta kirjallisesti oikaisua arvioijan tekemään arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisua pyydetään 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos valmentavan koulutuksen opiskelijana suoritat ammatillisen tutkinnon tutkinnon osia, toimit vastaavalla tavalla kuin tutkintokoulutuksen opiskelija.

Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman arvioinnin tarkistamista tai oikaisupyyntöä (itseoikaisu).


Päivitetty: 11.10.2018

Kaipaako sivu päivittämistä?