Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Sinulla on mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos arvosana on hylätty. Opettaja suunnittelee kanssasi, kuinka hylätyn arvosanan uusiminen toteutetaan ja se kirjataan HOKSiin.  Ennen uutta näyttöä tai muuta osaamisen osoittamista arvioit ja suunnittelet yhdessä opettajan kanssa, kuinka täydennät osaamista ennen uutta näyttöä tai muuta osaamisen osoittamista.

Voit korottaa osaamisen arvioinnin perusteella annettua hyväksyttyä arvosanaa valmistumiseesi saakka. Arvosanan korottamisen mahdollisuus koskee myös tunnustettuja (ei sisällytettyjä) tutkinnon osia. Arvosanan korottamista koskeva pyyntö tulee esittää arvioinnin tehneelle  opettajalle (tai omavalmentajalle).


Kaipaako sivu päivittämistä?