Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Sinulla on mahdollisuus uusia näyttö tai osa-alueen suoritus, jos arvosana on hylätty. Ennen uutta näyttöä tai muuta osaamisen osoittamista arvioit ja suunnittelet yhdessä opettajan kanssa, kuinka täydennät osaamista ennen uutta näyttöä tai muuta osaamisen osoittamista. Suunnitelma kirjataan HOKSiin.

Voit korottaa osaamisen arvioinnin perusteella annettua hyväksyttyä arvosanaa valmistumiseesi saakka. Arvosanan korottamisen mahdollisuus koskee myös tunnustettuja (ei sisällytettyjä) tutkinnon osia. Arvosanan korottamista koskeva pyyntö tulee esittää arvioinnin tehneelle  opettajalle (tai omavalmentajalle).


Kaipaako sivu päivittämistä?