Muu osaamisen arviointi

Yhteisten opintojen ja Valma-koulutuksen arviointi

Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden sekä valmentavan koulutuksen (VALMA) koulutuksen osat arvioi opettaja. Opinnon alkaessa opettaja kertoo, kuinka arviointi toteutuu. Silloin kun yhteisen tutkinnon osa tai sen osa-alue näytetään näytössä ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen arvioinnissa voidaan kuulla työelämän edustajaa.

Yhteisissä tutkinnon osissa ja osa-alueissa sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) arvioiva opettaja kirjaa arvosanan Wilmaan perusteluineen 2 viikon kuluessa siitä, kun olet osoittanut osaamisesi.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) koulutuksen osien arvioinnissa toimitaan samoin kuin ammatillisen koulutuksen yhteisissä tutkinnon osissa. Jos suoritat ammatillisen tutkinnon osan, arvioidaan se ammatillisen tutkinnon osan mukaisesti.