Muu osaamisen arviointi

Yhteisten opintojen ja TUVA-koulutuksen arviointi

Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden sekä tutkintokoulutukseen valmentavan (TUVA) koulutuksen osat arvioi opettaja. Opinnon alkaessa opettaja kertoo, kuinka arviointi toteutuu. Silloin kun yhteisen tutkinnon osa tai sen osa-alue näytetään näytössä ammatillisen tutkinnon osan yhteydessä, osaamisen arvioinnissa voidaan kuulla työelämän edustajaa.

Yhteisissä tutkinnon osissa ja osa-alueissa sekä tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) arvioiva opettaja kirjaa arvosanan Wilmaan perusteluineen 2 viikon kuluessa siitä, kun olet osoittanut osaamisesi.