Osaamisen osoittaminen

Näyttö

Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen osoitat näytössä. Tutkinnon osien arviointikohteet on määritelty tutkinnon perusteissa (ePerusteet).

Suunnittelet näytön yhdessä opettajan sekä työpaikkaohjaajan kanssa jokaiseen ammatilliseen tutkinnon osaan. Mikäli et pysty yhdessä työpaikassa osoittamaan kattavasti koko tutkinnon osan sisältämää osaamista, voit jatkaa näyttöä toisessa työpaikassa/työkohteessa tai muussa näyttösuunnitelmassa sovitussa paikassa. Suunnitelma kirjataan HOKS:iin.

Näytön aikana työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja seuraavat ja havainnoivat työskentelyäsi. Näytön arvioi ja arvosanasta päättävät Riverian opettaja ja työelämän edustaja arviointikeskustelussa näytön jälkeen. Ennen arviointipäätöstä sinun on mahdollista tehdä itsearviointi.

Opettaja kirjaa saamasi arvosanan Wilmaan viimeistään viikon kuluessa arviointipäätöksestä.


Onko sinulla parempaa tietoa?