Etuudet oppisopimuskoulutuksessa

Jos sinulle tulee ansionmenetyksiä oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen ajalta, voit hakea opintososiaalisia etuuksia (päiväraha, perheavustus, matka- ja majoituskorvaukset) Wilman kautta. Wilmasta löydät myös tarkemmat ohjeet ja etuuksien maksuperusteet.

Etuudet vuonna 2020

  • päiväraha 15 euroa
  • perheavustus 17 euroa, jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia
  • matkakorvaus halvimman kulkuneuvon mukaan, kun matka on yli 10 km
  • majoituskorvaus 8 euroa/opetuspäivä, jos matkaa on yli 100 km ja lähiopetuspäiviä on vähintään 2 peräkkäistä
  • matka- ja majoittumiskorvaus maksetaan, vaikka päivät olisivat palkallisia, korvauksena ansionmenetyksestä maksetaan päiväraha ja perheavustus.

Kaipaako sivu päivittämistä?