Opinto- ja muut tuet

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Kelan myöntämään opintotukeen kuuluvat
opintorahan lisäksi huoltajakorotus, oppimateriaalilisä sekä opintolainan valtiontakaus. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

  • oppilaitokseen hyväksyminen
  • päätoiminen opiskelu
  • taloudellisen tuen tarve

Opintorahan määrään vaikuttavat

  • ikäsi
  • oppilaitoksesi
  • asutko itsenäisesti vai vanhempasi luona (olet vanhempasi luona asuva, jos asut samassa asunnossa vanhempasi kanssa)
  • oletko avioliitossa
  • onko sinulla lapsia
  • vahempiesi tulot.

Jos olet alle 17-vuotias, sinulla voi olla mahdollisuus saada opintorahan oppimateriaalilisää. Et kuitenkaan voi saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Muuta opintorahaa et voi saada, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Kun täytät 17 vuotta, voit saada myös muuta opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Jotta voit saada opintotukea, opintojesi pitää ,yös edistyä riittävästi. Edistyminen on riittävää, jos päätoiminen opiskeluaikasi ei tule olennaisesti ylittämään suorittamillesi opinnoille määriteltyä tukiaikaa. Tukiaika ammatillisessa perustutkinnossa on maksimissaan 4 lukuvuotta. Jos opintosi eivät edisty riittävästi, Kela voi muuttaa tukesi määräaikaiseksi tai lakkauttaa sen kokonaan. Kela voi myös periä sinulta tukea takaisin, jos sinulle on kertynyt opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

Opintotuki kannattaa aina hakea Kelan verkkopalvelun kautta. Sivusto opastaa hakemisessa ja kertoo mm. mahdolliset tarvittavat liitteet. Neuvoja opintotukietuuksiin saa opintotoimistosta, Kelan palvelunumerosta 020 692 209, netistä www.kela.fi/opintotuki. Tutustu myös opinto- ja asumistuen hakemisen video-ohjeeseen.

Tukea asumisen kustannuksiin

Asumisen kustannuksiin voit hakea yleistä asumistukea Kelalta. Lue lisää Kelan sivuilta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa sinulla on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan työpäivien ajalta. Lisäksi voit saada tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta majoitus- ja matkakorvausta, jos opiskelupäivät ovat sinulle palkattomia. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksen opintososiaalisista etuuksista löydät täältä.


Kaipaako sivu päivittämistä?