Opinto- ja muut tuet

Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana. Kelan myöntämään opintotukeen kuuluvat opintorahan lisäksi huoltajakorotus, oppimateriaalilisä sekä opintolainan valtiontakaus. Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

  • oppilaitokseen hyväksyminen
  • päätoiminen opiskelu
  • opinnoissa edistyminen
  • taloudellisen tuen tarve

Opintorahaa voi hakea 17-vuotiaana. Opintorahan määrään vaikuttavat ikäsi, asutko itsenäisesti vai vanhempasi luona (olet vanhempasi luona asuva, jos asut samassa asunnossa vanhempasi kanssa), oletko avioliitossa, onko sinulla lapsia ja vahempiesi tulot.

Tuen hakeminen

Opintotuki kannattaa aina hakea Kelan verkkopalvelun kautta. Sivusto opastaa hakemisessa ja kertoo mm. mahdolliset tarvittavat liitteet. Neuvoja opintotukietuuksiin saa opintotoimistosta, Kelan palvelunumerosta 020 692 209, netistä www.kela.fi/opintotuki. Tutustu myös opinto- ja asumistuen hakemisen video-ohjeeseen.

Kela seuraa opintojen edistymistä vuosittain

Jotta voit saada opintotukea, opintojesi pitää myös edistyä. Edistyminen on riittävää kun suoritat koulutuksen suunnitellussa aikataulussa, esimerkiksi perustutkinnon vähintään neljässä vuodessa. Opintotuen maksamisen näkökulmasta suorituksia tulisi kertyä vähintään 20 osaamispistettä lukuvuodessa.

1. Jos opintosi eivät ole edistyneet riittävästi,  Kela lähettää sinulle selvityspyynnön kirjeitse ja OmaKelaan. Vastaa saamaasi selvityspyyntöön! Tarkista, että kaikki suoritukset on kirjattu Wilmaan. Voit pyytää myös omavalmentajaasi tarkistamaan edellisen lukuvuoden suorituksesi. Jos arviointeja puuttuu, pyydä opettajaa kirjaamaan puuttuvat suoritukset ja kerro siitä Kelalle antamassa vastauksessasi. Sinun täytyy kertoa vastauksessasi myös ne syyt, joiden vuoksi opintosi eivät ole edistyneet. Saat ohjeet vastaamiseen selvityspyynnön mukana. Sinun oma vastaus riittää, jos Kela voi tarkistaa asian Koskesta.

Saat omavalmentajaltasi oppilaitoksen todistuksen selvityksen liitteeksi, jos sinulla hylättyjä arvosanoja tai keskeneräisiä suorituksia. Samalla voitte päivittää HOKSin. Omavalmentaja ottaa todistuksessa myös kantaa siihen, oletko osallistunut opetukseen säännöllisesti ja puoltaako oppilaitos tukesi maksamisen jatkamista.

2. Vastauksesi perusteella Kela arvioi voidaanko opintotuen maksamista jatkaa. Jos et vastaa selvityspyyntöön tai esittämiäsi syitä opintojen hidastumiselle ei voida hyväksyä, opintotukesi voi lakkautua. Hyväksyttäviä syitä opintojen hidastumiselle voivat olla esimerkiksi oma tai läheisen henkilön sairaus, muu vaikea elämäntilanne tai erityisen laajan opintokokonaisuuden tekeminen. Lue tarkemmat ohjeet saamastasi selvityspyynnöstä.

3. Kela voi myös itse keskustella kanssasi elämäntilanteestasi ja siitä, millaista muuta tukea saattaisit tarvita. Tarvittaessa Kela ohjaa opiskelijan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin tai selvittämään mahdollisuutta Kelan kuntoutukseen.

 

Tukea asumisen kustannuksiin

Asumisen kustannuksiin voit hakea yleistä asumistukea Kelalta. Lue lisää Kelan sivuilta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa sinulla on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan työpäivien ajalta. Lisäksi voit saada tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta majoitus- ja matkakorvausta, jos opiskelupäivät ovat sinulle palkattomia. Lisätietoa oppisopimuskoulutuksen opintososiaalisista etuuksista löydät täältä.

Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa on Kelan myöntämä etuus opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalle 16-19 -vuotiaille. Saadaksesi kuntoutusrahaa sinulla tulee olla kotikunnassasi laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Tavoite on, että suoriudut opinnoistasi siinä ajassa, jolle kuntoutus on myönnetty. Tuki haetaan Kelalta, joka seuraa opintojesi ja kuntoutumisesi etenemistä.

Kuntoutusraha

Työeläkelaitokset tukevat ammatillista kuntoutumista esimerkiksi uudelleen kouluttautumiseen maksettavalla kuntoutusrahalla. Voit hake kuntoutusrahaa, kun sinulle on suunniteltu kuntoutuspolku oman lääkärisi ja työeläkeyhtiösi kanssa.

Kuntoutusraha ja oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksen ajalta saamasi palkka vaikuttaa kuntoutusrahan maksamiseen. Lue lisää Kelan sivulta.


Kaipaako sivu päivittämistä?