Opiskelu työttömyysetuudella

Voit saada työttömyysetuutta omaehtoisen opiskelun ajalta, jos olet

  • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
  • vähintään 25-vuotias
  • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
  • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

TE-toimisto arvioi ennen päätöstä, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla sekä täyttyvätkö muut edellytykset. Ota yhteyttä Te-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa.

Työttömyysetuus koostuu työttömyyspäivärahasta tai työmarkkinatuesta sekä kulukorvauksesta. Työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta. Saat TE-toimistoon toimitettavan Koulutuspalvelun tuottajan selvitys TE-toimistolle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (TEM621) -lomakkeen opintotoimistosta vasta opintojen alettua.

Lue lisää Te-toimiston sivuilta. Kokonaiskuvan työttömän työnhakijan opintoetuuksista saat täältä.

Opiskelu työvoimakoulutuksessa

Riveriassa voi opiskella myös työvoimakoulutuksessa. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Tutustu haussa oleviin työvoimakoulutuksiin.

Työvoimakoulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta. Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Lue lisää!


Kaipaako sivu päivittämistä?