Vakuutusturva

Tapaturmavakuutus

Oppilaitos on vakuuttanut sinut opintojen aikana tapahtuvien tapaturmien varalta. Huolehdithan tapaturman sattuessa tarvittavan hoidon lisäksi myös tapaturmailmoituksen tekemisestä opintotoimistossa! Vain täytetty ja vakuutusyhtiöön lähetetty vahinkoilmoitus mahdollistaa sinulle kuuluvien korvausten maksun.

Jos tapaturma vaatii hoitoa esimerkiksi terveyskeskuksessa, kerro ilmoittautumisen yhteydessä hoitohenkilökunnalle oppilaitoksen nimi Riveria. Vakuutusyhtiö on LähiTapiola.

Miten toimin vahinkotilanteissa?

Toimi näin

 1.  Ilmoita omavalmentajallesi tai top-ohjaajallesi vahingosta heti kun se on mahdollista.
 2. Hakeudu lääkäriin lähimpään/haluamaasi hoitolaitokseen ja ota mukaan henkilöllisyystodistus. Muista ottaa myös mahdolliset tapaturmaan liittyvät kuitit talteen (esim. matkakulut hoitoon).
 3. Kerro hoitolaitoksessa, että opiskelet Riveriassa ja mitä on sattunut.
 4. Ota yhteyttä lähimpään tapaturmailmoituksia tekevään henkilöön (katso yhteystiedot).

HUOM! Tapaturmailmoitus on tehtävä jokaisesta tapaturmasta ja se on edellytys korvausten maksamiselle.

Sinut on vakuutettu opintojensi aikana

 • käytännön opetustilanteissa
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana
 • työpaikan ja kodin välisellä matkalla
 • teoriatunnilla
 • liikuntatunnilla
 • välitunnilla / siirtyessä oppitunnilta toiselle
 • koulun ja kodin välisellä matkalla
 • HOKSin mukaisilla matkoilla kotimaassa ja ulkomailla, myös matkalla sattuvan sairastumisen ja matkatavaravahingon osalta.

Tapaturmavakuutusasioiden käsittely

Opiskelijoiden osalta tapaturmavakuutusasiat käsitellään pääsääntöisesti opintotoimistoissa. Niittylahdessa vakuutusasioissa sinua auttaa Katja Soininen p. 050 402 3167. Jos et ehdi asioida paikan päällä, ota yhteyttä opintotoimistoon puhelimitse puh. 013 244 2220 tai sähköpostitse opintotoimisto@riveria.fi. Tarkista aukioloajat täältä.

 

Matkavakuutus

Matkavakuutus korvaa opiskeluusi liittyvillä matkoilla sattuneiden tapaturmien hoidosta aiheutuneet kulut ja sairaudenhoitokulut, sekä matkatavaroihin kohdistuneet vahingot. Vakuutus on voimassa opiskeluun ja työharjoitteluun liittyvän matkan aikana kaikkialla maailmassa.

Tarkemmat ohjeet ja tarvittavat todistukset saat omavalmentajalta tai opettajalta ennen opintoihin kuuluvan matkan alkua.

Lisätietoja: Työtapaturma- ja ammattitautilaki 24.4.2015/459


Kaipaako sivu päivittämistä?