Turvallisuusohjeet

Opiskelijaryhmille järjestetään turvallisuusvalmennus lukuvuoden alussa. Turvallisuusvalmennuksesta vastaa omavalmentaja oman opiskelijaryhmänsä osalta.

Valmennuksessa käydään läpi hätäohjeet eri tilanteisiin sekä yhteisiä pelisääntöjä henkisen turvallisuuden (kiusaaminen, uhkaukset), fyysisen turvallisuuden (tulipalo, väkivalta, onnettomuudet) ja työturvallisuuden alueilta. Samalla varmistetaan, että jokainen opiskelija osaa tehdä hätäilmoituksen hätäkeskukseen, tietää oppilaitoksen turvallisuushenkilöstön ja osaa tehdä turvallisuushavaintoilmoituksen.

Turvallisuusvalmennuksen lopuksi omavalmentajan johdolla suoritetaan turvallisuuskävely vähintään siinä rakennuksessa, jossa ryhmä pääasiallisesti opiskelee. Turvallisuuskävelyn aikana käydään läpi poistumisreitit, kokoontumispaikat, ensiapuvälineet, alkusammutuskalusto, vaarallisten aineiden säilytystilat ja työsalien turvallisuusohjeet.

 

Turvallisuus on kaikkien riverialaisten yhteinen asia ja voit omalla toiminnallasi vaikuttaa turvallisuuteen!

 

Turvallisuushavainto

Tee turvallisuushavainto läheltäpiti-tilanteesta tai havaitessasi kehityskohteen Riverian turvallisuudessa.

Linkki turvallisuushavaintolomakkeeseen

Riverian turvanumero 013 – 2442 112

Turvanumero on henkilöstölle ja opiskelijoille tarkoitettu numero, josta saa aina turvallisuusasioissa apua.

Turvanumeroon soitetaan esimerkiksi, kun:

  • Uhkatilanne, tapaturma tai muu Riverian turvallisuutta vaarantava häiriötilanne: Halutaan saada lisäohjeita toimintaan ja tiedottaa oppilaitoksen johtoa
  • Kiireellinen turvallisuushavaintoilmoitus: Ennaltaehkäistään onnettomuus tai muu vaaratilanne
  • Opiskelija tai henkilöstö ulkomailla, heille sattuu esim. onnettomuus ja tarve tiedottaa Riveriaa

Toiminta onnettomuus ja -kriisitilanteissa

Onnettomuustilanteissa noudatetaan oppilaitoksen pelastussuunnitelmaa. Lisätietoja pelastussuunnitelmasta saa heti opintojen alkaessa. Tee tarvittaessa hätäilmoitus huomatessasi tulipalon, sairaskohtauksen tai tapaturman!


Hätäilmoitus

Suositus: Käytä 112-sovellusta älypuhelimellasi. Voit ladata sen älypuhelimellesi.

SOITA hätäpuhelu turvallisesta paikasta

KERRO tarkka osoite ja kunta

VASTAA kysymyksiin

TOIMI annettujen ohjeiden mukaan

LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

JÄRJESTÄ OPASTUS hälytysajoneuvoille

Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu


Sairauskohtaus tai tapaturma

Suositus: Käytä 112 sovellusta älypuhelimellasi

SELVITÄ, mitä on tapahtunut, onko kysymyksessä sairauskohtaus vai tapaturma

HÄLYTÄ APUA numerosta 112, aseta puhelin kaiutintoiminnolle, vastaa kysymyksiin ja noudata ohjeita.


Toiminta tulipalotilanteessa

PELASTA välittömässä vaarassa olevat

SULJE ovet rajoittaaksesi savun ja palon leviämistä

SAMMUTA, jos voit itseäsi vaarantamatta

HÄLYTÄ palokunta soittamalla turvallisesta paikasta 112. Soita vaikka olisit sammuttanut palon

VAROITA niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa

OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy hälytysajoneuvoille kohteeseen

VARMISTA, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle

 


Toiminta sisälle suojautumistilanteessa

SISÄLLE SUOJAUDUTAAN YLEISEN VAARAMERKIN SOIDESSA TAI KUN HAVAITAAN ILMASSA LEVIÄVÄ ULKOINEN UHKA

Esim. Lähellä olevan suuren tulipalon myrkylliset savukaasut tai onnettomuus vaarallisten aineiden kuljetuksessa rautatiellä aiheuttaa uhkaa

SIIRRY SISÄLLE ja ohjaa muut ihmiset sisälle. Pysy sisällä

SULJE ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto

TIIVISTÄ ikkunat ja ovet tarvittaessa
AVAA RADIO ja odota rauhallisesti ohjeita
VÄLTÄ PUHELIMEN KÄYTTÖÄ
ÄLÄ POISTU alueelta ilman viranomaisen kehotusta

 

Yleinen vaaramerkki annetaan väestöhälyttimellä ja on

  • Yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) ja laskeva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) tai
  • Viranomaisen kuuluttama varoitus

Vaara ohi -merkki annetaan väestöhälyttimellä ja on

  • Yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki

Kokeilumerkki on 

  • 7 sekunnin pituinen tasainen ääni ja se soi jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12.00

Toiminta onnettomuus-, kriisi- ja kiusaamistilanteissa

Ilmoita aina Riverian henkilöstölle.

Riveriassa toimitaan Riverian yhteisessä opiskelijan hyvinvointisuunnitelmassa määriteltyjen toimintaohjeiden mukaisesti.

sasint / Pixabay

Kaipaako sivu päivittämistä?