Kiusaaminen ja häirintä

Riveriassa on nollatoleranssi kiusaamiseen.
Kiusaamista on monenlaista. Jos joku kokee olonsa kiusatuksi, tulee asiaan aina puuttua. Tässä ohjeet, kuinka kiusaamistilanteissa kannattaa toimia:

 1. Kiusaaminen on tärkeää tuoda ilmi henkilökunnan edustajalle.
 2. Kiusaamisen voi tuoda julki joko kiusattu itse tai kuka tahansa, joka sitä todistaa.
 3. Asiaa lähdetään selvittämään asiaan koulutetun henkilökunnan avustuksella.
 4. Asian käsittelyyn vaikuttaa se, kuinka vakavasta tapauksesta on kyse.
 5. Yleensä tilanteen selvittäminen aloitetaan keskustelemalla kaikkien asianosaisten kanssa. Tämän jälkeen sovitaan, miten edetään.
 6. Kiusaamisesta voi tehdä myös sähköisen turvallisuusilmoituksen, jonka Riverian turvallisuustiimi käsittelee.
 7. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eli ilmoittajan nimet eivät tule näkyviin mihinkään, ellei ilmoittaja niin halua. Yhteystiedot on kuitenkin hyvä jättää turvallisuusilmoituksensa yhdessä, niin asian selvittäminen helpottuu.
 8. Alla olevasta QR-koodista pääset turvallisuusilmoitukseen.

Riveria не приемлет издевательств, домогательств или неприязненного отношения к другим людям.
Издевательства могут проявляться в различных формах. Поэтому в случаи проявления любой неприязни или травли, необходимо действовать следующим образом:

 1. Рассказать о беспокоящем вас случае работнику Riveria.
 2. О случаях издевательства или домогательства может рассказать сам пострадавший, либо свидетель происходящего.
 3. Все случаи будут тщательно расследованы при содействии специалистов.
 4. Тщательность расследования зависит от серьезности случая.
 5. Обычно урегулирование ситуации начинается с обсуждения случая со всеми вовлеченными сторонами. Тогда же происходит договоренность о дальнейших действиях.
 6. О случаях издевательства можно сделать уведомление в электронном виде, которое будет рассмотрено службой безопасности Riveria.
 7. Вся информация будет рассматриваться конфиденциально, то есть имя уведомителя не будет фигурировать нигде, если только сам уведомитель не пожелает этого. Тем не менее, просим оставить контактную информацию в уведомлении для облегчения расследования дела.
 8. QR-код ниже предоставляет доступ к уведомлению.