Mielenterveys

Mielenterveyteen kuuluu kyky, rohkeus ja halu elää elämänsä itselle mielekkäällä tavalla. Elämäntavat vaikuttavat opiskelukuntoon ja -kykyyn. Mieleltään terve opiskelija pystyy käsittelemään epäonnistumista ja löytää keinoja niistä selviytymiseen.

Jos sinulla on masentunut mieliala suurimman osan aikaa tai koet poikkeuksellista väsymystä ja oireet ovat kestäneet vähintään kaksi viikkoa, ota yhteys esim. terveydenhoitajaan. Tapaamisessa pohditaan  yhdessä miten tilanteessa päästään eteenpäin.

”Nuori ei voi hyötyä opiskelupaikasta, jos hänen toimintakykynsä on mielenterveyden häiriön vuoksi alentunut.” Suomen lääkärilehti 16/2013

Mielenterveyspalvelut

> Nuorten palvelukeskus
> Psykiatrinen sairaanhoitaja terveysasemalla
> Mielenterveys ja päihdepalvelut

Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystys palvelee rikoksen uhriksi joutuneita.

> Rikosuhripäivystys

Kriisikeskus

Kriisikeskus palvelee äkillisissä kriisitilanteissa kaikenikäisiä asiakkaita.

> Kriisikeskus