Tutortoiminta

Kaikilla koulutusaloilla toimii tutor-opiskelijoita, jotka auttavat ja neuvovat sinua opiskeluun liittyvissä asioissa. Tutoriisi tutustut heti opintojen alussa. Hän auttaa sinua tutustumaan koulun tiloihin, henkilöstöön, palveluihin, harrastuksiin jne. Kysy tutorilta rohkeasti neuvoa tarvittaessa!

Sinulla on myös mahdollisuus ryhtyä tutoriksi. Lukuvuoden lopussa valitaan uudet tutorit toiminnasta kiinnostuneiden joukosta. Tutorit ovat mukana myös oppilaitoksen ja koulutusalojen esittelyssä ja markkinoinnissa. Opiskelijakunta PYRO järjestää keväällä koulutuksen, johon kaikilla Riverian tutoreilla on mahdollisuus osallistua. Tarvittaessa yksiköt järjestävät myös omia koulutuksia tutoreille.  Tutorina toimimisesta voit kysyä tarkemmin tutoreilta sekä tutor-ohjaajalta.