Osaamisen tunnustamisen vaiheet

Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että aiemmin hankkimasi osaaminen, josta on olemassa todistuksia, voidaan siirtää tai tunnustaa osaksi tutkintoasi. Osaamisen tunnustaminen alkaa HOKS-keskustelussa, jossa omavalmentajasi kartoittaa aiempaa osaamistasi. Keskustelussa arvioitte aiemmin hankkimasi osaamisen ajantasaisuuden (oletko käyttänyt osaamistasi) ja vastaavuuden veraattaessa sitä nyt suorittavaan tutkintoon. Samalla hän tarkistaa ne toditukset, joista haluat että aiempaa osaamista tunnustetaan. Nämä todistukset liität tunnustamista varten Wilmaan. Ohje: Oma Opintopolku-suoritusten jakamisesta tai Todistuskopion lisäämisestä Wilmaan tunnustamista varten

Ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnustamiseen tarvitsemme sinulta alkuperäiset todistukset ja opintosuoritusotteet. Voit saada osaamisen tunnustamista, jos

  • todistus voidaan todeta oikeaksi: oppilaitoksen nimi, leima, allekirjoitus, päivämäärät ja mahdollinen diaarinumero
  • todistuksesta voidaan selkeästi nähdä, mitä opiskelu on sisältänyt, kuinka paljon opintoja on kertynyt ja millä numeroasteikolla se on arvioitu

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisiin opintoihin

HOKS- keskustelussa arvioit ja sovit yhdessä omavalmentajan kanssa, mitä aiempaa osaamista haet liitetäväksi osaksi suoritettavaa tutkintoa.

  1. Jos sinulla on em. toditus osaamisestasi, omavalmentaja kirjaa sen HOKSiisi. Tunnustajat siirtävät tai tunnustavat aiemman osaamisesi hakemuksesta osaksi tutkintoa, mikäli se täyttää tutkinnon perusteen.
  2. Jos olet hankkinut osaamista muulla tavoin esim. työkokemuksen kautta, omavalmentaja kirjaa osaamisesi HOKSiin. Tämän lisäksi hankit puuttuvan osaamisen suunnitellusti ja osoitat osaamisesi näytössä.

Osaamisen tunnustaminen yhteisiin tutkinnon osiin tai osa-alueisiin

Jos olet opiskellut aiemmin ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa tai korkeakoulussa, voit saada osaamisen tunnustamisia yhteisiin tutkinnon osiin tai osa-alueisiin. Katso aiheesta video täältä. Omavalmentaja kirjaa HOKSiisi pyynnön osaamisen tunnustamisesta yhteisten opintojen osalta.  HOKS- keskutelussa sovitaan, mitä osa-alueita sinulle tunnustetaan. Pääsääntöisesti pakolliset osa-alueet tunnustetaan, jos osaaminen on ajantasaista ja valinnaisten osa-alueiden osalta voit valita tunnustetaanko ne vai opiskeletko ne Riveriassa. Yhteisten tutkinnon osien tunnustamisia tekevät Y-tunnustajiksi nimetyt yhteisten tutkinnon osien opettajat.

Osaamisen osoittaminen (OsOs)

Jos sinulla on yhteisten tutkinnon osien osaamista, mutta arvosaanaa todistuksessa, voit osoittaa osaamisen OsOs-tilaisuudessa. Se on valvottu kokeen tyyppinen tilaisuus, jossa vastaat osa-alueen keskeisiin kysymyksiin. OsOs-kokeen perusteella sinun osaamisesi arvioidaan ja saat tutkinnon osasta arvosanan. Osaamista on voinut kertyä esimerkiksi työkokemuksesta, työelämän täydennyskoulutuksista tai yritysten järjestämästä koulutuksesta.

Sinun tulee etukäteen huolellisesti tutustua osa-alueen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Varmista ensin, että osaat asiat, joita arviointikriteereissä edellytetään. Sen jälkeen voit opon kautta ilmoittautua osaamisen osoittamiseen.

Arvosanojen muuntaminen

Jos eri oppilaitoksissa ja koulutuksissa käytetyt arvosana-asteikot eroavat toisistaan, tunnustamisen tekevä oppilaitos muuntaa arvosanat ja määrittelee vastaavuudet opiskelijan eduksi. Arvosanat muunnetaan vastaavuusasteikon mukaisesti.

Katso lisää: Eperusteet >  Hae oma tutkintosi > Avaa perustutkinnon perusteen tiedot > tutkinnon muodostuminen > Yhteiset tutkinnon osat > Osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi