Osaamisen tunnustamisen vaiheet

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse opiskella uudestaan asiaa, jonka jo osaat ja josta sinulla on todistus.

Osaamisen tunnustaminen alkaa HOKS-keskustelussa, jossa omavalmentajasi kartoittaa aiempaa osaamistasi. Keskustelussa arvioitte aiemmin hankkimasi osaamisen ajantasaisuuden (oletko käyttänyt osaamistasi) ja osaamisen sopivuuden nyt suoritettavaan tutkintoon. Hän tarkistaa  toditukset, joista haluat että aiempaa osaamista tunnustetaan. Nämä todistukset liität tunnustamista varten Wilmaan.

Ohje: Oma Opintopolku-suoritusten jakamisesta tai Todistuskopion lisäämisestä Wilmaan tunnustamista varten.

Ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnustamiseen tarvitsemme sinulta alkuperäiset todistukset tai opintosuoritusotteet.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisiin opintoihin

HOKS- keskustelussa arvioit ja sovit yhdessä omavalmentajan kanssa, mitä aiempaa osaamista haet liitetäväksi osaksi suoritettavaa tutkintoa.

  1. Jos sinulla on sellaista osaamista, joka voidaan tunnustaa osaksi uutta tutkintoa, haet siitä yhdessä omavalmentajan kanssa tunnustamista. Varsinaisen päätöksen tunnustamisesta tekevät tunnustajaopettajat hakemuksen ja todistusten perusteella. he voivat soittaa ja pyytää vielä tarkennuksia em. hakemukseen.
  2. Jos olet hankkinut osaamista esim. työkokemuksen kautta, omavalmentaja kirjaa osaamisesi HOKSiin. Tämän lisäksi hankit puuttuvan osaamisen suunnitellusti ja osoitat osaamisesi näytössä.

Osaamisen tunnustaminen yhteisiin tutkinnon osiin tai osa-alueisiin

Jos olet opiskellut aiemmin ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa tai korkeakoulussa, voit saada osaamisen tunnustamisia yhteisiin tutkinnon osiin tai osa-alueisiin. Katso aiheesta video täältä. Omavalmentaja kirjaa HOKSiisi pyynnön osaamisen tunnustamisesta yhteisten opintojen osalta.  HOKS- keskutelussa sovitaan, mitä osa-alueita sinulle tunnustetaan.

Yhteisten tutkinnon osien tunnustamisia tekevät Y-tunnustajiksi nimetyt yhteisten tutkinnon osien opettajat.

Osaamisen osoittaminen (OsOs)

Jos sinulla on yhteisten tutkinnon osien osaamista, mutta arvosaanaa todistuksessa, voit osoittaa osaamisen OsOs-tilaisuudessa. Se on valvottu kokeen tyyppinen tilaisuus, jossa vastaat osa-alueen keskeisiin kysymyksiin. OsOs-kokeen perusteella sinun osaamisesi arvioidaan ja saat tutkinnon osasta arvosanan. Osaamista on voinut kertyä esimerkiksi työkokemuksesta, työelämän täydennyskoulutuksista tai yritysten järjestämästä koulutuksesta.

Sinun tulee etukäteen huolellisesti tutustua osa-alueen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Varmista ensin, että osaat asiat, joita arviointikriteereissä edellytetään. Sen jälkeen voit opon kautta ilmoittautua osaamisen osoittamiseen.

Arvosanojen muuntaminen

Jos eri oppilaitoksissa ja koulutuksissa käytetyt arvosana-asteikot eroavat toisistaan, tunnustamisen tekevä oppilaitos muuntaa arvosanat ja määrittelee vastaavuudet opiskelijan eduksi. Arvosanat muunnetaan vastaavuusasteikon mukaisesti.

Katso lisää: Eperusteet >  Hae oma tutkintosi > Avaa perustutkinnon perusteen tiedot > tutkinnon muodostuminen > Yhteiset tutkinnon osat > Osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi