Osaamisen tunnustamisen vaiheet

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse opiskella uudestaan asiaa, jonka jo osaat ja josta sinulla on todistus.

Osaamisen tunnustaminen alkaa HOKS-keskustelussa, jossa omavalmentajasi kartoittaa aiempaa osaamistasi. Keskustelussa arvioitte aiemmin suorittamasi  tutkinnon osan tai osien osaamisen ajantasaisuuden (oletko käyttänyt osaamistasi) ja osaamisen sopivuuden nyt suoritettavaan tutkintoon.

Ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien osaamisen tunnustamiseen tarvitsemme sinulta alkuperäiset todistukset tai opintosuoritusotteet, jotka Omavalmentaja tarkistaa  HOKS-keskustelussa. Ohje: Oma Opintopolku-suoritusten jakamisesta tai Todistuskopion lisäämisestä Wilmaan tunnustamista varten.

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisiin opintoihin

HOKS- keskustelussa sovit yhdessä omavalmentajan kanssa:

  1. Mitä aiemmin suoritettua tutkinnon osaa tai osia haet liitetäväksi osaksi suoritettavaa tutkintoa. Varsinaisen päätöksen tunnustamisesta tekevät tunnustajaopettajat hakemuksen ja todistusten perusteella. He voivat soittaa ja pyytää vielä tarkennuksia em. hakemukseen.
  2. Kun sinulla on osaamista suoritettavaan tutkinnon osaan, esim. työkokemusta, omavalmentaja kirjaa osaamisesi HOKSiin. Samalla suunnittelette, kuinka täydennät osaamista ja osoitat sen näytössä.

Osaamisen tunnustaminen yhteisiin tutkinnon osiin tai osa-alueisiin

Jos olet opiskellut aiemmin ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa tai korkeakoulussa, voit saada osaamisen tunnustamisia yhteisiin tutkinnon osiin tai osa-alueisiin. Katso aiheesta video täältä. Omavalmentaja kirjaa HOKSiisi pyynnön osaamisen tunnustamisesta yhteisten opintojen osalta.  HOKS- keskutelussa sovitaan, mitä osa-alueita sinulle tunnustetaan.

Yhteisten tutkinnon osien tunnustamisia tekevät Y-tunnustajiksi nimetyt yhteisten tutkinnon osien opettajat.

Osaamisen osoittaminen (OsOs)

Jos sinulla on yhteisten tutkinnon osien osaamista, mutta arvosaanaa todistuksessa, voit osoittaa osaamisen OsOs-tilaisuudessa. Se on valvottu kokeen tyyppinen tilaisuus, jossa vastaat osa-alueen keskeisiin kysymyksiin. OsOs-kokeen perusteella sinun osaamisesi arvioidaan ja saat tutkinnon osasta arvosanan. Osaamista on voinut kertyä esimerkiksi työkokemuksesta, työelämän täydennyskoulutuksista tai yritysten järjestämästä koulutuksesta.

Sinun tulee etukäteen huolellisesti tutustua osa-alueen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Varmista ensin, että osaat asiat, joita arviointikriteereissä edellytetään. Sen jälkeen voit opon kautta ilmoittautua osaamisen osoittamiseen.

Katso lisää: Eperusteet >  Hae oma tutkintosi > Avaa perustutkinnon perusteen tiedot > tutkinnon muodostuminen > Yhteiset tutkinnon osat > Osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi