Opintojen aloitus

Opintojen aloitusjakso 5.-7.8.2020

Opiskelusi alkaa valintakirjeessä ilmoitetussa paikassa ja ilmoitettuun aikaan. Ensimmäisenä opiskelupäivänä sinua on vastassa ryhmävalmentajasi, koulutuspäällikkö ja mahdollisesti myös tutoropiskelijat.

Opintosi alkavat aloitusjaksolla 5.-7.8.2020. Aloitusjakson aikana tutustutte ryhmävalmentajaanne ja opiskeluryhmäänne, Riverian opettajiin ja muuhun henkilöstöön sekä oppilaitoksen tiloihin.

Ensimmäisten opiskelupäivien aikana perehdyt opiskeltavan tutkinnon perusteisiin, valinnan mahdollisuuksiin ja erilaisiin tapoihin hankkia osaamista.

Aloitusjakson aikana aloitat ryhmävalmentajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen. Hoksia päivitetään säännöllisesti opintojen aikana.

Tukea ja ohjausta opiskeluun

Ryhmävalmentaja ohjaa, seuraa ja tukee opintojesi edistymistä. Ryhmävalmentaja pitää yhteyttä alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajiin.

Opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa saat tukea myös ammatillisilta ohjaajilta, opinto-ohjaajilta ja erityisopettajilta.

Opiskelijanamme sinulla on oikeus myös kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palveluihin.