Perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle perusosaamisen alasi työtehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen suorittamiesi opintojen ja osaamisalan mukaisesti.

Tutkintoon sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta, joko koulutus- tai oppisopimuksena. Ammattitaitosi osoitat käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla.

Opiskeluaikasi on 2-3 vuotta riippuen aikaisemmasta koulutuksestasi. Sinulle voidaan tunnustaa aikaisemmin hankkimaasi osaamista, jolloin opiskeluaikasi voi lyhentyä.

Voit myös jatkaa opiskeluaikaasi esimerkiksi suorittaaksesi samalla ylioppilastutkinnon.

Ammatillisten perustutkintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp).

Ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 145 osp ja yhteiset tutkinnon osien 35 osp. Yhteiset tutkinnon osat ovat kuuluneet vuodesta 2018 alkaen kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.

Yhteiset tutkinnon osat ovat:

  1. viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
  2. matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp) sekä
  3. yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (9 osp)

+ edellä mainittujen valinnaisia osa-alueita (9 osp)

Yhteisten tutkinnon osien tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan taitoja omassa ammatissaan. Niissä opiskellaan esimerkiksi alalle tyypillisiä viestintä- ja vuorovaikutustilanteita eri kielillä, omaan alaan liittyviä matemaattisia ilmiöitä tai työkyvyn ja työelämässä toimimiseen liittyviä sisältöjä.

Ne antavat myös siirrettäviä taitoja. Jos myöhemmin siirryt toiselle alalle, pystyt hyödyntämään aiemmin opittuja asioita. Jos myöhemmin opiskelet toista perustutkintoa, ei samoja yhteisiä tutkinnon osia tarvitse opiskella uudelleen, vaan voit saada osaamisen tunnustamisia.

Yhteiset tutkinnon osat antavat sinulle myös jatko-opintokelpoisuuden: ammatillisen perustutkinnon todistuksella voit hakeutua korkea-asteen opintoihin.

Voit siirtyä työelämään heti perustutkinnon suorittamisen jälkeen tai voit hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin.

Työelämässä sinun on mahdollista kehittää ammatillista osaamistasi lisää suorittamalla ammatti– ja erikoisammattitutkintoja.


Onko sinulla parempaa tietoa?