Perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle perusosaamisen alasi työtehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen suorittamiesi opintojen ja osaamisalan mukaisesti.

Tutkintoon sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta, joko koulutus- tai oppisopimuksena. Ammattitaitosi osoitat käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla.

Opiskeluaikasi on 2-3 vuotta riippuen aikaisemmasta koulutuksestasi. Sinulle voidaan tunnustaa aikaisemmin hankkimaasi osaamista, jolloin opiskeluaikasi voi lyhentyä.

Voit myös jatkaa opiskeluaikaasi esimerkiksi suorittaaksesi samalla ylioppilastutkinnon.

Ammatillisten perustutkintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp).

Ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 145 osp ja yhteiset tutkinnon osien 35 osp.

Yhteiset tutkinnon osat ovat:

  1. viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  2. matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  3. yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Voit siirtyä työelämään heti perustutkinnon suorittamisen jälkeen tai voit hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin.

Työelämässä sinun on mahdollista kehittää ammatillista osaamistasi lisää suorittamalla ammatti– ja erikoisammattitutkintoja.


Onko sinulla parempaa tietoa?