Perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa sinulle laajat ammatilliset taidot alan työtehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen suorittamiesi opintojen mukaisesti.

Työelämään voit siirtyä heti perustutkinnon jälkeen tai voit hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin. Työelämässä sinun on mahdollista kehittää ammatillista osaamistasi lisää suorittamalla ammatti– ja erikoisammattitutkintoja.

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp)

Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa opinnot kolmessa vuodessa. Opiskeluaika voi vaihdella riippuen yksilön aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta.

Ammatillisten perustutkintojen rakenne

  1. Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp).
  2. Yhteiset tutkinnon osat  (35 osp)

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset tutkinnon osat ovat

  1. viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  2. matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  3. yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.