Opintojen henkilökohtaistaminen (HOKS)

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Aloitettuasi opiskelun Riveriassa, laadit yhdessä opettajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKSin.

Suunnitelmaan kirjataan tietoja aiemmin hankitusta osaamisestasi, tutkintosi sisällöstä, tavastasi opiskella tutkinnon asiat ja valinnoistasi tutkinnon sisällä sekä valmistumisesi tavoiteaika.

HOKSiin kirjataan mahdollinen opiskelun tuen ja erityistuen tarpeesi. Osana HOKSia laadit urasuunnitelman, johon kirjaat vahvuuksiasi, tavoitteitasi sekä tulevaisuuden suunnitelmiasi.

Ennen HOKSin laadintaa tutustut opintojen rakenteeseen, sisältöön ja tapoihin opiskella Riveriassa ryhmävalmentajasi ohjauksessa.

HOKSiin ja urasuunnitelmaan kirjaamasi tavoitteet ja tarpeet ohjaavat opintojesi suunnittelua, johon liittyy opintojen valintojen tekemistä ja mielekkäiden opiskelutapojen löytymistä.

Katso myös

HOKS-ohje opiskelijalle (pdf)

HOKSia täydennetään koko opiskeluajan

Päivität HOKSia ja seuraat sen toteutumista yhdessä ryhmävalmentajan kanssa säännöllisesti opintojesi aikana, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tuolloin tarkastelet ja keskustelet ryhmävalmentajasi kanssa siitä, kuinka opintosi ovat edenneet ja ovatko HOKSiin kirjatut asiat toteutuneet suunnitellusti. Samalla päivität myös urasuunnitelmaasi.
HOKSia päivittäessä suunnittelet vähintään seuraavan puolen vuoden opinnot yhdessä näistä opinnoista vastaavan opettajan kanssa. Opintojen loppuvaiheessa päivität urasuunnitelmaan työllistymis- ja/tai jatko-opintosuunnitelmasi.

HOKS laaditaan Wilman HOKS-lomakkeelle.

Alle 18-vuotiaan huoltajalla on mahdollisuus seurata Wilman kautta opiskelijan opintojen etenemistä, opetuksen toteutumista, poissaoloja ja lukujärjestyksiä.

Oppimisvalmiuksien kartoitus

Opintojen alkuvaiheessa teet oppimisvalmiuksien kartoituksen, johon kuuluvat lukitestin ohella sekä matematiikan ja kielten lähtötasotestit.

Jos tarvitset erityistä tukea, sinulle laaditaan erityisen tuen suunnitelma osana HOKSia.

Soorelis / Pixabay

Kaipaako sivu päivittämistä?