Opintojen suunnittelu

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Aloitettuasi opiskelun Riveriassa, laadit yhdessä opettajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKSin. Suunnittelet ja kirjaat yhdessä opettajan kanssa aiemmin hankitun osaamisesitapasi opiskella ja valintasi tutkinnon sisällä  tutkinnon perusteiden ja omien tavoitteittesi mukaisesti. HOKSiin kirjataan myös mahdollinen opiskelun tuen ja erityisen tuen tarpeesi.

Ennen HOKSin laadintaa tutustut opintojen rakenteeseen, sisältöön ja tapoihin opiskella Riveriassa omavalmentajasi ohjauksessa.

HOKSiin kirjatut tavoitteet ja tarpeet ohjaavat opintojesi suunnittelua ja toteutusta.

HOKSia päivitetään koko opiskeluajan

Päivität ja seuraat HOKSin toteutumista HOKS-keskusteluissa yhdessä omavalmentajan kanssa säännöllisesti opintojesi aikana, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keskusteluissa tarkastellaan, kuinka opintosi ovat edenneet ja ovatko HOKSiin kirjatut asiat toteutuneet sekä suunnitellaan tulevia opintojasi.

Opintojen loppuvaiheessa päivität yhdessä omavalmentajasi kanssa työllistymis- ja/tai jatko-opintosuunnitelmasi.

HOKS laaditaan Wilman HOKS-lomakkeelle. HOKS-ohje opiskelijalle (pdf)

Alle 18-vuotiaan huoltajalla on mahdollisuus seurata Wilman kautta opiskelijan opintojen etenemistä, opetuksen toteutumista, poissaoloja ja lukujärjestyksiä.


Kaipaako sivu päivittämistä?