Oman osaamisen markkinointi työnhaussa

TYÖNHAKU – työpaikan hakeminen ja oman osaamisen markkinointi

Työnhaussa tärkeintä on hakea työtä aktiivisesti eri kanavia käyttäen ja tuoda esille omaa osaamista ja vahvuuksia. Osaaminen on hyvä osata tuoda esille kirjallisesti ansioluettelossa ja työhakemuksessa. Lisäksi oman osaamisen kuvaaminen esimerkiksi haastattelutilanteessa on tärkeää. Muista kuvata osaamistasi ja työelämätaitojasi laajasti.

Työelämätaidot

Työelämässä tarvitset erilaisia taitoja, jotka auttavat sinua suorittumaan työssäsi hyvin. Taitoja kutsutaan työelämätaidoiksi.

Työssä onnistuminen vaatii ammattiin kuuluvan erityisosaamisen hallintaa ja ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Ammattitaito on kuitenkin vain yksi työelämätaito, jota tarvitset.

Työelämätaidoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia taitoja, joita tarvitset työelämässä pärjäämisessä ja menestymisessä.

Tulevaisuuden työelämätaidot top 10

  • Vuorovaikutustaito
  • Itsetuntemus
  • Toisen tunteiden huomioon ottaminen
  • Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista
  • Verkostoitumiskyky
  • Myönteinen suhtautuminen muutoksiin
  • Yhteistyökyky
  • Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa
  • Luovuus
  • Oma-aloitteisuus

Työelämätaidoista asenne, oma-aloitteisuus, ammattitaito ja vuorovaikutus ovat tärkeimpiä. Lue lisää

Työnhaku on oman osaamisen ja persoonan markkinointia. Omien vahvuuksien ja taitojen kuvaamista kannattaa siten harjoitella. Linkin takaa löydät listan vahvuuksista ja taidoista: Omat vahvuudet ja taidot. Erilaisia työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja kehittäviä harjoituksia löydät täältä.

Mitä yritykset sinusta haluavat?

Asenne ratkaisee. Jos olet ”hyvä tyyppi”, joustava, oma-aloitteinen ja valmis oppimaan uutta, olet vahvoilla työmarkkinoilla. Nämä ovat usein tärkeämpiä asioita kuin ammattitaito. Ammatillinen koulutus on kuin ajokortti, mutta työpaikalla opit ajamaan. Työ opettaa, jos olet avoin oppimaan uutta ja kuuntelemaan työtovereitasi. Silti kielitaito, erityisesti englannin kieli on entistä arvostetumpaa työssä kuin työssä, samoin tietotekniset taidot. Hyvät vuorovaikutustaidot ja avoin suhtautuminen muutoksiin ovat vahvuuksia; kukapa haluaisi työyhteisöönsä ihmisiä, joiden kanssa kukaan ei tule toimeen tai jotka vastustavat kaikkea uutta?

CV eli ansioluettelo, työhakemus ja avoin hakemus

Netistä löytyy paljon valmiita malleja CV:n, työhakemuksen ja avoimen hakemuksen tekemiseen. Avointa hakemusta käytetään silloin, kun työpaikkailmoitusta avoimesta työpaikasta ei ole, vaan kiinnostavaa työnantajaa lähestytään oma-aloitteisesti. Hakemus toimii markkinointikirjeenä, jossa omaa osaamista tarjotaan työnantajan käyttöön silloin, kun työnantaja sitä tarvitsee.

Hyviä malleja työnhakuasiakirjoihin:

Täältä löydät työnhakuun liittyvää tietoa, ohjeistusta, ohjeita hakemuksen tekemiseen ja CV mallin: Työelämään

Työn hakemisesta ja työsuhteeseen liittyvistä asioista löydät lisätietoa täältä.

Työhaastatteluun valmistautuminen

Työhaastatteluun ja työnhakuun kannattaa valmistautua. Ota selvää yrityksestä, sen toimialasta ja työtehtävistä. Työhaastattelu on tilaisuutesi vakuuttaa työnantaja siitä, että olet paras henkilö tehtävään.

Vinkit työhaastatteluun valmistautumiseen

Työhaastatteluun valmistautuminen Lue lisää

Usein työhaastatteluissa kysytyt kysymykset toistuvat haastattelusta toiseen, joten haastatteluun valmistautuminen on mahdollista! Kannattaa ennakkoon harjoitella vastaamaan usein toistuviin kysymyksiin. Seuraavissa linkeissä on yleisimpiä haastattelukysymyksiä.

Mitä työhaastattelussa voidaan kysyä ja mitä kysymyksillä selvitetään Lisätietoja