Yrittäjyys opintojen aikana

Yrittäjämäinen toiminta on ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa sekä tavoitteellista ja omavastuista itsensä johtamista. Yrittäjämäinen toiminta on oikeaa asennetta, päättäväisyyttä, vastuuntuntoa, innovatiivisuutta, tulevaisuussuuntautuneisuutta ja kykyä tehdä oikeita asioita. Yrittäjämäisessä ajattelutavassa opit ja pystyt vaikuttamaan omaan tulevaisuuteesi.

Yrittäjämäisessä toiminnassa korostuvat

 • aloitekyky, aktiivisuus, vireys
 • myönteinen asenne opiskelua ja työntekoa kohtaan
 • tiimityöt, tiimijohtaminen, itsensä johtaminen
 • sovitussa aikataulussa pysyminen
 • määrätietoisuus, menestymishalu
 • halu kantaa vastuuta
 • luovuus, kekseliäisyys yms., joka jalostuu innovatiivisuudeksi
 • ahkeruus, uutteruus, sitkeys
 • itsenäisyys, palveluhalu
 • kyky nähdä mahdollisuuksia ja halu tarttua tilaisuuteen
 • harkitsevuus, mutta ”jahkailemattomuus”
 • kyky arvioida riskiä ja halu ottaa laskelmoituja riskejä
 • kokeilun ja kilpailun halu
 • vuorovaikutustaidot
 • kyky toimia moraalisesti

Riverian yrittäjyyspolku

Yrittäjyyspolun tavoitteena on opiskelijoiden taidoista ja kyvyistä välittäminen ja opiskelijoiden potentiaalin maksimointi. Siellä otetaan riskejä turvallisesti ja luodaan mahdollisuuksia edelläkävijöille. Yrittäjyyspolulla sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja omaan tahtiin, mutta yhteisöllisesti yhdessä ja muita kannustaen.

Esitys Riverian yrittäjyyspolusta.

Riverian yrittäjyyspolusta lisätietoja saat yrittäjyyslehtorilta Marjut Helvelahdelta, marjut.helvelahti@riveria.fi ja 0504101228.

Matalan kynnyksen yrittäjyys

Haluatko kehittyä, kerätä rohkeutta, löytää omat vahvuutesi ja tunnistaa omat yrittäjämäiset taitosi? Matalankynnyksen yrittäjyydessä pääset yrittäjämäiseen ajatteluun ja asenteen herättämiseen omien kiinnostustesi kautta. Matalan kynnyksen yrittäjyys tarjoaa mm. yhdessä tekemistä, tiimiyrittäjävalmennusta monimuotoisesti, verkko-opintoja, tiimitöitä, tekemällä oppimista ja oivaltamista, toimintaa messuilla, markkinoilla ja tapahtumissa. Monta mahdollisuutta sinulle valmentautua kohti yrittäjämäistä, tavoitteellista ja omavastuista itsensä johtamista.

Nuori yrittäjyys ohjelmat

Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi Yrittäjänä ohjelmat valmentavat oman osaamisen tuotteistamiseen ja mahdollisuuksien löytämiseen. Nuori Yrittäjyys tarjoaa opinto-ohjelmia, joiden avulla opit hyödyntämään tietojasi, taitojasi ja ideoitasi sekä opit samalla aktiivista asennetta, työelämätaitoja ja oman talouden hallintaa. Tekemällä oppien, yhdessä muiden kanssa, saat itseluottamusta ja valmiuksia pärjätä opintojen jälkeisessä elämässä.

Lisätietoja Nuori yrittäjyys – ohjelmista.

NY Start Up yhteisö on opiskelijoiden yrityshautomo

Kurkota kohti unelmia. Lähesty unelmiasi pienin tehokkain asekelin. Tule mukaan NY Star Up yhteisöön, opiskelijoiden omaan yrityshautomoon. Yrityshautomo on käytettävissäsi oman osaamisen ja yrittäjyyden kehittämistä varten. Tavoitteena on tukea opiskelijan oman yritysidean eteenpäin viemistä aina yritykseksi asti. NY Start Up yhteisöön voivat tulla opiskelijayritystä pyörittävät, osuuskuntaan kuuluvat opiskelijat sekä vasta yritysideaa pohtivat. NY Star Up yhteisö avaa tulevia mahdollisuuksia ja nostaa esille malliksi myös mielenkiintoisia yritystarinoita. NY Start Up yhteisö tarjoaa sinulle aidon mahdollisuuden viedä rohkeasti eteenpäin omia yritysideoitasi ja saavuttaa unelmiasi jo opiskelujen aikana, oppilaitoksen tukemana.

Kokeile yrittäjyyttä: NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma ja NY Start Up -ohjelma

Oletko täynnä nerokkaita ideoita, joilla voisit ansaita rahaa? Onko sinulla unelma, jonka tahtoisit toteuttaa yhdessä opiskelukaveriesi kanssa? Opi yrittäjyyden perusasiat, hanki eväitä työelämään ja tee ideoillasi rahaa! NY Vuosi yrittäjänä sekä NY Start Up – ohjelmissa opit mm. vastuunottamista, johtajuutta ja taloudenhallintaa. NY-yritystä voit pyörittää joko lukuvuoden, syys- tai kevätlukukauden tai koko kalenterivuoden ajan. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman aikana oppijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan omia ideoitaan, ratkaisemaan yrityksen ongelmat itse, työskentelemään tiimissä, ottamaan vastuuta ja toimimaan yrittäjämäisesti. Viime lukuvuonna ohjelmassa oli mukana yli 4200 peruskoulun ja toisen asteen oppijaa Uudeltamaalta Lappiin ja he perustivat yli 1500 NY-yritystä.

NY Vuosi yrittäjänä esittely.

Tarinoita NY-yrittäjyydestä:

Kuinka minusta tuli kahvilayrittäjä?

Nuoret naiset turvallisuusalan ammattilaisina:

Sinulle, joka haluat kokeilla yrityksen pyörittämistä:
NY Vuosi yrittäjänä ohjelman sivut.

Sinulle, joka haluat startin yrittäjyyteen:
NY Start Up ohjelman sivut.

Uskalla Yrittää tapahtumat semifinaalit ja finaalit

Uskalla Yrittää -finaali kokoaa Suomen parhaimmat NY Vuosi yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmien yritykset Helsinkiin vuosittain huhtikuussa kilpailemaan Suomen mestaruudesta ja EM-kisapaikoista.
Viime lukuvuoden parhaiksi NY-yrityksiksi valittiin toiselta asteelta Kainuun ammattiopiston Kätevä Koivu NY ja peruskoulusta HJ. Nortamon peruskoulun Jeten’s Paw NY. Tulevana keväänä Suomen parhaat NY-yritykset valitaan Uskalla Yrittää -finaalissa, joka järjestetään Helsingissä 18.-19.4.2018. Matka finaaliin alkaa kuitenkin jo joulukuussa semifinaaleista.

Lisätietoja Uskalla Yrittää tapahtumasta.

Uskalla Yrittää 2017 video:

Uskalla Yrittää! Muotia ja lipattomia yrittäjyyskurssilla:

Uskalla Yrittää 2017 – Aftermovie:

Innovoi yrittäjyysleirillä – NY24h yrittäjyysleiri – NY Minicamp

Miltä kuulostaa yhden koulupäivän tai vuorokauden mittainen yrittäjyysleiri, jossa pääset yhdessä opiskelijakaveriesi kanssa harjoittelemaan innovointia, mainontaa, yhteistyötä ja ongelmanratkaisukykyä? NY 24h -leirillä opitaan hauskalla tavalla yrittäjämäistä asennetta ja omien vahvuuksien hyödyntämistä. Ny Minicamp ohjelmassa valmentaudutaan yrittäjämäiseen ajatteluun yhden päivän ajan.

Lisätietoa NY 24h yrittäjyysleiristä.

Esimerkkivideo yrittäjyysleiristä:

Yrittäjyys urana – osuuskunta

Ota askel kohti unelmiasi ja tee tekoja ideoidesi toteutumiseksi. Oman NY-yrityksen pyörittämisen kautta olet oppinut yrityksen kaikki vaiheet. Opiskelijayrittäjyyttä kannattaa jatkaa liittymällä osuuskuntaan. Osuuskuntatoiminta tukee ns. nivelvaihetta siirtyessäsi opintojen jälkeen työelämään. Osuuskunnat toimivat yrittäjyyden oppimisympäristönä, jotka tarjoavat mahdollisuuden tiimiyrittäjyyteen ja verkostoitumiseen sekä oppilaitoksen tuen ja turvallisen ympäristön työuran aloittamiseksi yrittäjänä. Yrittäjyystiedon ja -kokemuksen lisäksi saat muita työelämässä tarvittavia valmiuksia.

Opiskelijaosuuskunta on

 1. Itsenäisen yrittäjyyden paikka:
  – teet itsenäisesti aitoja toimeksiantoja asiakkaille
 2. Yritysidean kehittämisen ja verkostoitumisen paikka:
  – kehität omaa yritysideaasi ja teet itsenäisesti tilaustöitä ja luot omaa verkostoa
 3. Erilaisten opintojen suorituspaikka:
  – erilaisten opintojen kuten yksittäisen kurssin, opintokokonaisuuden tai
  työssä oppimisjakson suoritusmahdollisuudet
  Yrittäjyyden oppimisen kannalta kohtaat aitoja tilanteita ja yhteyksiä todellisiin asiakkaisiin ja työelämään. Opiskelussa painottuu tekemällä oppiminen, mikä motivoi ja tekee opiskelusta mielekästä. Saat todellisen valmentautumisen omaehtoiseen, sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Osuuskunnassa opit erityisesti yrittäjämäistä työtapaa, omatoimisuutta, vastuunottoa ja luovuutta sekä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa mm. Karelia amk.

Tutustu alueemme opiskelijaosuuskuntiin:

KYTÖ osuuskunta
Muviment osuuskunta

Riverian yrittäjyyspolusta lisätietoja saat yrittäjyyslehtorilta Marjut Helvelahdelta, marjut.helvelahti@riveria.fi ja 0504101228.

Yrittäjäksi on mahdollista ryhtyä:

 • perustamalla oman yrityksen
 • ostamalla toimivan yrityksen
 • jatkamalla perheyritystä

Myös kevytyrittäjyys on yksi mahdollisuus.

Kun olet ryhtymässä yrittäjäksi, ota ensimmäiseksi yhteyttä Pohjois-Karjalan TE-toimistoon

Yrittäjyyskurssit – maksuttomat kurssit yrittäjyyden perusasioista

Yrityksen perustaminen – infopaketti yrittäjyyttä suunnittelevalle

Starttiraha – rahallista apua aloittavalle yrittäjälle.

Yrittäminen ja työttömyysturva

Katso myös:


Kaipaako sivu päivittämistä?