Agrologin väyläopinnot Savoniassa

Riverian maatalousalan opiskelijoiden on mahdollista suorittaa luonnonvara-alan opintoja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot ovat olleet tarjolla keväästä 2020 lähtien ja ne toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot sopivat erityisesti agrologin jatko-opinnoista kiinnostuneille.  

Kun opiskelija suorittaa hyväksytysti agrologin väyläopinnot, hän voi jatkaa Savoniassa luonnonvara-alan tutkinto-opiskelijana. Savonian tutkinto-opintoihin voi hakeutua elokuussa. Edellytyksenä tälle on, että opiskelija on valmistunut maatalousalan perustutkinnosta Riveriasta ja suorittanut väyläopinnot tämän tutkinnon aikana. 

Väyläopintoina suoritettavat opinnot: 

  • Monimuotoinen maataloustuotanto 5 op 
  • Biotieteitä agrologeille 5 op 
  • Maatilayrittäminen 5 op 

Tarjolla olevia opintoja voi kerryttää joko koko ammatillisten opintojen ajan tai suorittaa niitä ammatillisten opintojen loppupuolella. Suoritetut opinnot näkyvät Koski-palvelussa. 

Savoniassa suoritetut opinnot sisällytetään Riveriassa osaksi ammatillisia valinnaisia opintoja (Tutkinnon osa korkeakouluopinnoista 5-15 osp) ja opinnot luetaan hyväksi Savoniassajos opiskelija jatkaa tutkinto-opiskelijanaJos maatalousalan perustutkinto-opiskelija haluaa suunnata jatko-opintopolulle, hänelle suositellaan lisäksi Maatalousalan perustutkinnon valinnaiseksi tutkinnon osaksi nurmirehun tuottaminen; tämä erityisesti eläintenhoitajaopiskelijoille, maaseutuyrittäjillä peltoviljelyä kuuluu osaamisalaopintoon.Muita suositeltavia valinnaisia ovat AMK -valmentavat äidinkieli, englanti, ruotsi ja matematiikka. 

Agrologin tutkintoon kuuluu 90 työpäivän pituinen maatalousharjoittelu. Maatalousalan ammatillisten opintojen aikana suoritetut työssäoppimisjaksot voivat joissakin tapauksissa lyhentää edellä mainittua amk:n maatalousharjoittelujaksoa. Tästä sovitaan tapauskohtaisesti. Jos opiskelijalla on oma yritys, voidaan harjoittelu toteuttaa työskentelemällä omassa yrityksessä ja täyttämällä harjoittelukirja. 

Ilmoittautuminen opintoihin 

Jos sinua kiinnostaa opiskella Savonian tarjoamia väyläopintoja, ota ensimmäiseksi yhteyttä joko ryhmävalvojaasi tai opinto-ohjaajaasi. Tällöin voitte hoitaa sekä ilmoittautumisen että HOKS:isi päivittämisen samalla kertaa.  

Savonian avoimen amk:n opintoihin ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta. Jokainen osallistuja ilmoittautuu henkilökohtaisesti, jonka jälkeen he saavat tarvittavat, omat tunnukset Savonian sähköisiin järjestelmiin. Ilmoittautumislomakkeeseen pitää kirjata olevansa Riveriaopiskelija, koska opinnot ovat ilmaisia toisen asteen opiskelijoille. 

Katso agrologin väyläopintojen infotallenne (joka oli osa maatalousalan työelämä- ja jatko-opintopäivää 10.11.2020). Väyläopintoinfo alkaa videolla kohdasta 45:12 ja päättyy kohtaan 1:12:05.
Agrologin tutkinto ja väyläopinnot Savonia-ammattikorkeakoulussa, esittelijänä kotieläintuotannon hevostalouden lehtori Katriina Pylkkänen

Lisätietoa:  

Infon esitys 18.3.2020 

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/avoin-ammattikorkeakoulu/koulutuskalenteri 

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/avoin-ammattikorkeakoulu/amk-opinnot-lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville  

https://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan/opiskelu-koulutusaloilla/luonnonvara-alahttps://portal.savonia.fi/amk/fi/tutustu-savoniaan/opiskelu-koulutusaloilla/luonnonvara-ala 

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/amk-ja-yamk-tutkinnot/kevaan-yhteishaku/agrologi-amk-paivatoteutus  

Väyläopintokoordinaattori Katriina Pylkkänen katriina.pylkkänen@savonia.fi
Opettaja Sari Kolehmainen sari.kolehmainen@riveria.fi
Väyläopintokoordinaattori Eine Paldan eine.paldan@riveria.fi